המייל האדום - be106.net@gmail.com


כל אחד יכול לדווח/לעלות כתבות

רוצים לדווח על אירוע חדשותי?

רוצים להעלות כתבה שתעניין את תושבי היישוב?

רוצים לכתוב ולצרף תמונות על פעילות בגן, בבית הספר, בשכונה?

צילמתם סרטון ורוצים שכולם ביישוב ייהנו מכך?

רוצים לברך את הילדים? ההורים? החברים?

www.be106.net עומד לשירותכם


איך מעלים חומרים לאתר?

אפשרות א' והכי נכונה

נרשמים לאתר ואז מי שנרשם יכול להעלות את הידיעות ישירות לתוך האתר


אפשרות ב'

שולחים את החומר למייל be106.net@gmail.com והמערכת תעלה את החומר