הקטן
הגדל
היפוך צבעים
עכבר גדול
בהירות
ניגודיות
הדגשת כותרות
גווני אפור
בטל שינויים

מאור גורלניק בן 15 ודניאל רבינוביץ בן ה14, תושבי בת ים ושחיינים מקצועיים בהפועל בת ים, הצילו במהלך השבת אב ובנו שנסחפו בים

איהב אל עביד שחקן בית"ר ת"א בת ים נרכש על ידי מכבי חיפה ב - 1.2 מיליון ש"ח

מעל 32,000 בדיקות נעשו לתושבי בת ים לגילוי נגיף הקורונה מאז פרוץ הנגיף

הודעה חשובה להורי ילדיי הצהרונים בבת ים! במהלך חופשת החנוכה יתקצרו ימי הפעילות מחמישה ימים מלאים לשלושה ימים מלאים

פירוט התאריכים בתוך הכתבה

לימור עידן | | תגובות: 0החברה לתרבות פנאי וספורט בבת ים בהודעה חשובה להורים על קיצור ימי הפעילות במהלך חופשת חנוכה מחמישה ימי פעילות לשלושה ימי פעילות

להלן ההודעה כפי שפורסמה בדף הפייסבוק ביום שני 2.12 :

כידוע לכם, במסגרת תכנית ניצנים בחופשות אמורה הייתה להתקיים פעילות חנוכה במשך 5 ימי החופשה, זאת בהתניית העברת תקציבי ממשלה המיועדים לכך.

אולם, לאור המצב הפוליטי ובהיעדר ממשלת קבע, הוקפאו התקציבים המיועדים למימון פעילות "ניצנים בחופשות" ומשרד החינוך הודיע על ביטול התכנית בחנוכה..

במהלך החודש האחרון נערכו ניסיונות למצוא פתרון ע"מ לאפשר פעילות בימים אלו. לאחר בדיקות שבוצעו ובהתחשב במודל ההפעלה שנבחר בעיר, יתקיימו השנה 3 ימי פעילות מלאים בחופשת החנוכה. הפעילות מיועדת לילדי הצהרונים בלבד ואינה כרוכה בתשלום נוסף.
3 ימי הפעילות יתקיימו בתאריכים 24-26/12/19 בשעות 08:00-16:00 . במהלך ימים אלו ייהנו הילדים מתכנים מגוונים ומפעילויות שונות.


התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

החמרות והקלות חדשות בקורונה! איסור לנסוע ברכב פרטי יותר מ - 3 אנשים (למעט משפחה), איסור פתיחת דיסקוטק, בר/פאב, גני/אולמי אירועים, פארק מים. מותר מופעי תרבות בשטח פתוח, מותר לפתוח בריכות לפעוטות ועוד ... ההחמרות וההקלות מותנה באישור הכנסת ביום שלישי

מופעי תרבות יאושרו מידית בשטחים פתוחים כאשר הקהל מחולק לקפסולות של 20 איש. רופא מחוזי יהיה רשאי להוציא צו סגירה למקום ציבורי או עסקי לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף או עריכת חקירה אפידמיולוגית

אבי בר | | תגובות: 29


להלן הודעת הממשלה המלאה

קבינט הקורונה אישר תקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות הפתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי בצל התפשטות נגיף הקורונה וכן עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה.

ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום ג' ה-11.8.

התקנות קובעות את ההסדרים הבאים:

א. קביעת כללים במרחב הציבורי לעניין שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.

ב. קביעת איסור התקהלות במרחב הפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי – של יותר מ – 20 אנשים בשטח פתוח, ועד 10 אנשים במבנה.

ג. קביעת הגבלה על נסיעה ברכב פרטי, לעניין מספר הנוסעים - 2 נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.

ד. הצבת שילוט על ידי הרשות המקומית בסמוך למתקני שעשועים בשטח ציבורי, לעניין חובת שמירת מרחק, איסור התקהלות ומסיכות.

ה. הכללים החלים על מקום ציבורי או עסקי, בין היתר: הגשת הצהרה, הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי-הכנסת אדם ללא מסיכה וכו'.

ו. קביעת התפוסה המותרת במקום ציבורי ועסקי: אדם לכל 7 מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות (הגבוה מבין השניים). למעט: בית אוכל (20 בשטח סגור במבנה ועד 30 בחוץ), בית אוכל בבית מלון (עד 35% תפוסה לפי רישיון העסק), טיפול קבוצתי במסגרת רווחה – עד 15 איש, ובבריכה ובמקווה – בתוך מי הבריכה עד אדם לכל 6 מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

ז. הבהרה - אין בהוראות האמורות כדי לגרוע מ"הוראות מנהל" שנתנו מכוח פקודת בריאות העם, למניעת התפשטות מגיפה, בין היתר ל: בתי תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, מספרה וטיפולי יופי, ועוד.

ח. קביעת תנאים נוספים (בנוסף לתנאים הכלליים של מקום הפתוח לציבור ועסק) – לקניון ולשוק, ובכלל זה מניעת אכילה במתחם מזון משותף.

ט. קביעה כי בשירות משלוחים המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוץ לו.

י. מתן סמכות לראש השירות או רופא מחוזי במשרד הבריאות, במקרה בו התגלה כי היה חולה קורונה במקום ציבורי או עסקי, להורות על סגירת המקום או חלקו לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף או עריכת חקירה אפידמיולוגית, לפרק הזמן הקבוע בתקנה זו. קיימת בתקנות אפשרות להשיג על קביעה זו.

יא. קביעת איסור גורף על הפעלה של: דיסקוטק, בר ופאב, אולם או גן לשמחות ולאירועים וכן: פארק מים, פארק שעשועים ולונה פארק - לרבות אלה המצויים במבנה, בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי ומקום לעריכת ירידים.

יב. הגבלה על קיום אירוע מהסוגים המפורטים, שמספר המשתתפים בהם עולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות. ובכלל זה: כנס, מסיבה, פסטיבל, טיול מאורגן וכו', בין אם התקהלות זו מתקיימת במרחב הפרטי והציבורי, ובין אם היא מתקיימת בתוך מקום הפתוח לציבור או בבית עסק.

יג. פתיחת בריכות לפעוטות.

יד. התקנות החדשות מאפשרות בין היתר קיום מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופעים בתנאים אחרים עליהם יחליט.

באשר למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל, עוגנו בתקנות הכללים שחלו עד היום לפיהם מגבלות ההתקהלות עד 10 אנשים בשטח סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח אינן חלות, ובמקומן חלות הנחיות למעסיקים כיצד לפעול על מנת למזער הדבקות בנגיף. כך, הלכה למעשה, מקומות עבודה שאינם מקבלים קהל ממשיכים לפעול באופן תקין ורציף. כמו כן, קבועות בתקנות החרגות עבור מקומות עבודה חיוניים מהצורך לעמוד בכללים ככל שלא ניתן, זאת על מנת לשמור על פעילותו הרציפה של המשק.

הכללים החלים על מקומות העבודה:
א. שמירה על מרחק של 2 מטר בין עובד לעובד
ב. עטיית מסיכה
ג. שימוש בציוד אישי ככל הניתן
ד. ישיבות עד 50 משתתפים, תוך הקפדה על הכללים


כניסה לתוקף:

בהתאם לחוק, תקנות שהותקנו לפי החוק יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. ככל שלא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן (בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה), והוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן כאמור לעיל, בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.

מופעי תרבות

בפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר ישראל כ"ץ, שר הבריאות יולי אדלשטיין ושר התרבות והספורט חילי טרופר יחד עם נציגים מענף התרבות, הוחלט כי מופעי התרבות ייפתחו באופן מיידי במתווה של קפסולות במרחב הפתוח.

על פי המתווה שגובש בשבועות האחרונים, תתאפשר כניסה למופעי תרבות באוויר הפתוח, כאשר המתחמים יחולקו לקפסולות של עד 20 איש בכל קפסולה. כל מתחם הופעה יאושר באופן פרטני ע"י משרד הבריאות.

בשבועות הקרובים יגובש מתווה גם למופעים בחללים סגורים.

חדשות הנדל"ן be106

לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים


http://www.be106.net/realestate/sale
התפרסמו 29 תגובות לכתבה.
 • אורח
  אז לא יוכלו להתחתן?
  הגב 09.08.20 22:32
 • אורח
  לא חייבים להתחתן עם חתונות ענקיות.אפשר לעשות טקס בבית כנסת עם משפחה מצומצמת וזהו.
  10.08.20 08:40
 • אורח
  חתונה בבית כנסת ? אבי אבות טומאת הקורונה ? זה ממש לא יהודי.
  10.08.20 08:45
 • אורח
  🤦‍♀️🤦‍♂️🤯🤷‍♀️
  10.08.20 10:14
 • אורח
  מותר להתחתן בצימצום גם ככה אין תקציב הכי חשוב שיהיו מאושרים
  הגב 09.08.20 22:37
 • אורח
  אסור יותר מ 10 אנשים במקום סגור, אבל מותר ישיבות של 50 איש?
  הגב 09.08.20 22:42
 • אורח
  עוד פעם סוגרים את הפאבים☹️
  הגב 09.08.20 22:45
 • אורח
  הגיעה זמן. פאבים זה לא משהו שאי אפשר לחיות בלעדיהם
  10.08.20 08:41
 • אורח
  כל זה והתחלואה לא יורדת בארץ
  הגב 09.08.20 22:48
 • אורח
  התחלואה גם לא תרד כי אנשים לא שומרים עם ההנחיות
  09.08.20 22:51
 • אורח
  כל עוד דויסים מצטופפים אחד בשני לא תיהיה ירידה בחולים. תראו רוב החולים הם מציבור של דתיים. חבל שבגלל פוליטיקה אי אפשר לסגור שכונות וערים אדומים
  10.08.20 08:43
 • אורח
  אסור יותר מ10 אנשים בבית הכנסת ומותר הפגנות שלהאנכריסטים בלי מסכות אלא המחלה הכי הגדולה
  הגב 09.08.20 23:02
 • אורח
  צודק במאה אחוז
  10.08.20 03:58
 • אורח
  צודק...אבל גם בבית כנסת יש לשמור...כנראה שלממשלה לא אכפת מהמפגינים....חחחח
  10.08.20 07:35
 • אורח
  אסור מעל 10 אנשים במקום סגור ומותר 18 בכתה...
  הגב 09.08.20 23:10
 • אורח
  אתה מתכוון 30 ילדים בכיתה א!!!!!
  10.08.20 00:43
 • אורח
  צודקים בריאות הילדים גם חשובה. צריך לצמצם את כמות הילדים
  10.08.20 04:00
 • אורח
  לילדים זה לא מסוכן. עוד לא ראיתי ילד חולה קשה בגילאים קטנים.
  10.08.20 08:38
 • אורח
  מה עדיף ששנתיים ילדים ישבו בבית ויתחרפנו
  10.08.20 08:39
 • אורח
  כמה מותר בחתונות??
  הגב 09.08.20 23:27
 • אורח
  20 אנשים בשטח פתוח 10 אנשים במבנה סגור
  09.08.20 23:52
 • אורח
  ממשלה בושה אחלטות לא מובנות מותר מופעים בחוץ אבל גן אירועים בחוץ אסור פשוט עושים צחוק מכל השרים בכנסת אם מאשרים את הדברים האלה פשוט בושההההההה....
  הגב 10.08.20 01:25
 • אורח
  מתי אנשים יבינו שיש מנהיג לעולם.וזה אבא שבשמים.בורא עולם הביא את הנגיף והוא היחיד שיקח אותו..כל זה בגלל אנשים שאמרו כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.(הם חשבו שהם מנהיגי העולם)אז הוא לקח להם את הכסף ואת העבודה ומה לא. בורא עולם עושה סדר עולמי איפה שלא טוב הוא עושה נקיון. מה שהיה לא יחזור להיות כמו שהיה נגמר כל החגיגות.וסדום ועמורה שהיה פה לא השתנו המכות רק יבוא בלי רחמים זאת האמת אין עוד מלבדו🔥🔥🔥🔥🔥🍓
  הגב 10.08.20 04:11
 • אורח
  אהבל שכזה...
  10.08.20 09:27
 • אורח
  שוב החבר הדמיוני שלך??, לך לעבוד!!!!.
  10.08.20 10:32
 • אורח
  האנשים לא מבינים את זה לא שומרים גנבות רוצחים מכות אנשים רעים מה לא הכול השם ישמור
  הגב 10.08.20 08:29
 • אורח
  לא הבנתי בקשר לבית כנסת
  הגב 10.08.20 09:44
 • אורח
  מי שרוצה להידבק ולהדביק בני משפחה בסיכון מוזמן להגיע לבית כנסת
  10.08.20 10:15
 • אורח
  הסוף לחתונות עם ה-500 - 300 אנשים...גם ככה החתן\כלה לא מכירים חצי מהאורחים 😅
  הגב 10.08.20 10:27
 • אורח

בשורה משמחת לבעלי הכלבים! בין חוף הים של בת ים (חוף תאיו) לחוף ראשון לציון ייפתח חוף רחצה לכלבים

יש לשים לב לכללים לפני שמגיעים אל החוף עם הכלבים, מצ"ב.

לימור עידן | | תגובות: 15
קרדיט: צביקה ברוט פייסבוק


בשורה משמחת לבעלי הכלבים !

חוף כלבים חדש ייפתח בחוף התאיו בגבול עם ראשון לציון בשטח השיפוט של בת ים.

ראש העיר צביקה ברוט יחד עם המשנה לראש העיר ירון לוי החליטו על פתיחת חוף התאיו עבור בעלי הכלבים בבת ים המחכים לאזור מוגדר בו ניתן לשחרר את הכלב מבלי לחשוש.

יש לשים לב לכללים לפני שמגיעים אל החוף עם הכלבים:

 • הכניסה עם כלבים תותר אך ורק כאשר הכלב נמצא בהשגחת הבעלים ובאחריותו
 • הכלב מחוסן כנגד כלבת ויש רישיון תקף להחזקתו
 • בעל הכלב יחוייב לאסוף את הגללים שהטיל כלבו בחוף
 • מחוץ לתחום חוף זה, על הכלב להיות קשור עם מחסום
 • תיאסר הכנסת כלבים מסוכני

חוף התאיו מיועד כיום לכלי שיט לא ממונעים והוא אסור לרחצה, ולכן הכלבים לא יפריעו לרוחצים האחרים


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49

התפרסמו 15 תגובות לכתבה.
 • אורח
  יפה תודה :))
  הגב 09.08.20 16:57
 • אורח
  כל הכבוד לעירית בתים,עריית ראשון יודעת כרגיל רק לקחת ולא לתת..
  הגב 09.08.20 17:01
 • אורח
  אני מקווה שבעלי הכלבים יאספו את הצוואה ולא יכסו בחול. ( רוצה להאמין)
  הגב 09.08.20 17:07
 • אורח
  אשריי המאמין
  09.08.20 17:32
 • אורח
  כל הכבוד, תודה רבה .
  הגב 09.08.20 17:18
 • אורח
  כל הכבוד הגיע הזמן שגם לידיד הכי טוב של האדם היה מקום רחצה וכייף
  הגב 09.08.20 17:26
 • אורח
  1-אין פגישות עים מתנדבים! 2-מחלקה וטרינרית לא מתבקדת! 3-וטרינר עירוני שחובה לסלק מתבקידו!!!!!!!!!!! 4-אין עיקורים/סירובים חתולי רחוב! לפני בחירות חשבנו על שינויים ! אין שינויים רק קשקושים מול המצלמות וזילזול בבעלי חיים מפעילים!!!!!!!!
  הגב 09.08.20 17:41
 • אורח
  סליחה ! זלזול במצב של בעלי חיים ברוב ו זילזול בפעילות של מתנדבים שעובדים במקום פקחים של מחלקה וטרינרית!!!!!! בושה לעיריית בת ים!
  09.08.20 17:49
 • אורח
  אבל מתי נפתח רשמית? או שכבר פתוח?
  הגב 09.08.20 17:49
 • אורח
  רע מאוד, אני מפחדת מכלבים.
  הגב 09.08.20 18:35
 • אורח
  מקווה שזה יהיה מגודר מארבע כיוונים
  הגב 09.08.20 18:39
 • אורח
  יוזמה מבורכת
  הגב 09.08.20 18:40
 • אורח
  כל הכבוד תודה חשוב מאוד 🙏
  הגב 09.08.20 20:33
 • אורח
  הגיע הזמן שלא תפחדי מכלבים
  הגב 10.08.20 10:06
 • אורח
  אמן שיטבעו הכלבים, הרסו את בת ים
  הגב 10.08.20 11:50
 • אורח

דירות למכירה

לפרסום נכס - 055-970-7114

שינויים בהסדרי התנועה החל מהיום עד שלישי(9-11.8) בצומת הרחובות יוספטל הרב ניסבויים בבת ים, כמו כן שינויים ב4 קווי אגד.

פירוט השינויים המלא מצ"ב .

לימור עידן | | תגובות: 0בימים ראשון עד שלישי 9-11/8/2020 מדי לילה החל מהשעה 22:00 ועד 05:00 למחרת ייחסם לתנועה צומת הרחובות יוספטל/ הרב ניסנבאום לכל הכיוונים.

קו 11 מחולון לבת ים:

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות הרב ניסנבאום/ החרושת, יפנה שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לשדרות בר אילן, שמאלה לרחוב יוספטל ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנות מבוטלות זמנית: הרב ניסנבאום – בית ספר שז"ר (תחנה 35797), יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).

קו 11 מבת ים לחולון:

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות יוספטל/ החשמונאים, יפנה ימינה לרחוב החשמונאים, שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לרחוב הרב ניסנבאום ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנה מבוטלת זמנית: יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).


קו 83 מראשל"צ לתל אביב-יפו (מסוף סבידור):

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות הרב ניסנבאום/ החרושת, יפנה שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לשדרות בר אילן, שמאלה לרחוב יוספטל ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנות מבוטלות זמנית: הרב ניסנבאום – בית ספר שז"ר (תחנה 35797), יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).

קו 83 מתל אביב-יפו (מסוף סבידור) לראשל"צ:

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות יוספטל/ החשמונאים, יפנה ימינה לרחוב החשמונאים, שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לרחוב הרב ניסנבאום ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנה מבוטלת זמנית: יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).

קו 85 מראשל"צ לחולון (בית חולים "וולפסון"):

ייסע על פ המסלול המקורי עד צומת הרחובות הנביאים/ החרושת, יפנה ימינה לרחוב החרושת, ימינה לרחוב ניסנבאום, שמאלה לרחוב כ"ט בנובמבר, שמאלה לרחוב הרב לוי וימשיך ישר לרחוב כצנלסון להמשך המסלול המקורי.
 • תחנות מבוטלות זמנית: שדרות בר אילן/ החרושת (תחנה 36210), יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).

קו 99 מחניון חולון לאזור:

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות יוספטל/ החשמונאים, יפנה ימינה לרחוב החשמונאים, שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לרחוב הרב ניסנבאום, יפנה שמאלה לרחוב כ"ט בנובמבר, שמאלה לרחוב הרב לוי, ימינה לרחוב יוספטל ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנה מבוטלת זמנית: יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36235).

קו 99 מאזור לחניון חולון:

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות יוספטל/ הרב לוי, יפנה שמאלה לרחוב הרב לוי, ימינה לרחוב כ"ט בנובמבר, ימינה לרחוב הרב ניסנבאום, שמאלה לרחוב החרושת, ימינה לשדרות בר אילן, שמאלה לרחוב יוספטל ויתחבר להמשך המסלול המקורי.
 • תחנות מבוטלות זמנית: יוספטל/ כצנלסון (תחנה 36238), יוספטל/ הרב ניסנבאום (תחנה 36234).


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

חסר מניין ! ניצול השואה אפרים שלכם, קורא למי שיכול להגיע הערב (9.8) בשעה 19:00 אל בית העלמין בחולון לחלוק כבוד לאחיו שהציל את חייו בזמן שואה.

יציאה משער הקוממיות.

לימור עידן | | תגובות: 1
קרדיט:אפרים שלכם פייסבוק.


אפרים שלכם, ניצול שואה בן ה78, דמות מוכרת ברחבי הרשת החברתית איבד את אחיו , שמחה לייכטר ז"ל , לפני 8 שנים בגלל מחלת הסרטן.

אפרים שלכם, מבקש ממי שיכול להגיע היום לאזכרה של אחיו שהיה גיבור שהציל את חייו בזמן השואה ונפטר בטרם עת מסרטן .

"אני מאוד מבקש את תמיכתם והגעתכם ביום ראשון הקרוב בשעה 19 בערב, לאזכרה לאח שלי האהוב, שהציל אותי ממוות בגטו בודפסט ונפטר בטרם עת.

לא יהיה מניין ואני מאוד מבקש שתגיעו. "כך כתב אפרים שלכם בדף הפייסבוק שלו.

האזכרה תיערך היום, יום ראשון 9.8, בבית העלמין חולון ( על גבול בת ים וחולון) בשעה 19:00. יציאה משער הקוממיות.

התפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • אורח
  יהי זכרו ברוך
  הגב 09.08.20 14:39
 • אורח

עצומה הומוריסטית על בת ים באתר עצומה! יונה כרמון מחולון דורשת לתרום את בת ים לאזרחי לבנון. עשרות כבר חתמו

מצ"ב לינק לעצומה

אבי בר | | תגובות: 81


באתר עצומה המרכז עצומות בכל נושא עלתה עצומה הומוריסטית של יונה כרמון מחולון המוכרת לרבים בפוסטים ההומוריסטיים שהיא מעלה בדף הפייסבוק ולמרבה ההפתעה עשרות חתמו על העצומה.

וכך כתבה יונה בדף הפייסבוק שלה

ליבי עם העם הלבנוני שנפגע קשה מאד מפיצוץ של הזיקוקים. אני מודיעה בזאת שעל תושבי בת ים לפנות את בתיהם עוד היום לטובת תושבי ביירות המסכנים שאיבדו את בתיהם. זו העת לגלות אנושיות ולהקריב למען האחר. את העיר בת ים על כל יושביה.
מי מתושבי העיר שזקוק להמלצה על מוביל אמין מוזמן לשלוח אצלי הודעה ואני אעזור בשמחה. דחוף לחתום על עצומה הזו שפתחתי ולשתף עם כל החברים של פיסבוק.
שלכם, יונה


ולהלן לינק לעצומה של יונה כרמון

https://www.atzuma.co.il/donatebatyam

נוסח העצומה

בשלה העת לשלב ידיים חזק חזק למען השלום. אנו, העם הנבחר, מדינת היהודים, בוחרים היום באהבה ולא במלחמה, ותורמים לאחינו הלבנונים את העיר בת ים כמחווה ידידותית לשלום.ביבי נתניהו ורעייתו התחייבו באופן אישי לתרום את בת ים אם יהיו פה מספיק חתימות אז קדימה לשתף את כל החברים כדי שנצליח לתרום את בת ים!!!

שלכם,

יונה כרמון.

התפרסמו 81 תגובות לכתבה.
 • אורח
  לא הבנתי זה בדיחה?
  הגב 09.08.20 13:03
 • אורח
  שתעבור בעצמה ללבנון חתיכת סתומה אולי שם יאהבו את העתבות הרדודות של גן ילדים שלה...נעל
  10.08.20 10:28
 • אורח
  תתרמי את עצמך או את עירך לתושבי לבנון. יה מעבולה
  הגב 09.08.20 13:06
 • אורח
  מהבולה
  10.08.20 02:39
 • אורח
  מאבולה
  10.08.20 09:57
 • אורח
  שתתרום את חולון העיר שבה היא גרה ממש חוכמולוגית
  הגב 09.08.20 13:08
 • אורח
  ואני תורמת את חולון ללבנון, מפגרת
  הגב 09.08.20 13:12
 • אורח
  מטומטמת חולת נפש
  הגב 09.08.20 13:12
 • אורח
  רצוי היה שתתרמי את מוחך.למדע את פשוט משועממת רדודה
  הגב 09.08.20 13:12
 • אורח
  משועממת
  09.08.20 18:57
 • אורח
  מי ישמע חולון צפון תל אביב תל כביר ג'סי כהן תל גיבורים ממש הרצליה פיתוח החומר האנושי שבת ים תרמה למדינה חולון לא תתרום עוד מאה שנה יחתיכת סתומה מאיפה באת.
  הגב 09.08.20 13:13
 • אורח
  חחחח
  10.08.20 01:37
 • אורח
  כמה שאני אוהבת אותךך יונה כרמון את גברת על
  הגב 09.08.20 13:15
 • אורח
  גברת מהבולה דפוקה בשכל
  09.08.20 13:46
 • אורח
  כמה עצוב שיש אישה עם מח קטן.חבל בכלל להגיב לך.
  הגב 09.08.20 13:17
 • אורח
  שתתרום את המוח שלה למדע יותר חשוב
  10.08.20 10:32
 • אורח
  הומור חסר טעם עד מבחיל על שכנות כמו שאת מייצגת הייתי מוותרת בשמחה ... אז יאללה תתפני ובבירות ישמחו לקבל אותך . טיפשה חסרת רסן
  הגב 09.08.20 13:17
 • אורח
  מ******
  הגב 09.08.20 13:21
 • אורח
  כל הכבוד לתושבי בת ים. בלי חוף הים שלנו חולון לא קיימת. הומור זה לא הצד החזק שלך.תמשיכו להגיב
  הגב 09.08.20 13:22
 • אורח
  חכמה בלילה
  הגב 09.08.20 13:25
 • אורח
  זה נקרא הומור שחור...
  הגב 09.08.20 13:36
 • אורח
  תתקני את עירך או ביתך יה כרמונה..קורנונה
  הגב 09.08.20 13:37
 • אורח
  וואו בדיחה גרועה
  הגב 09.08.20 13:41
 • אורח
  תמיד יוצה איזה חכמולוג
  הגב 09.08.20 13:45
 • אורח
  יוצא
  10.08.20 02:40
 • אורח
  כמעט מחצית מחיי הייתי חולוני .היום אני בת ימי .הגעתי למסקנה אם נתרום אותך יחד עם הדירה .המון לבנונים יעזרו בך. בהומור כמובן.
  הגב 09.08.20 13:49
 • אורח
  חדשות בת ים למה לפרסם כתבה כזאת אין בזה שום הומור והיא פוגענית מישהו בבת ים צריך לצנזר את מה מפרסמים מה מטרת הכתבה
  הגב 09.08.20 13:52
 • אורח
  נכון מאד מעלים תאבי פרסום על חשבוננו
  09.08.20 15:45
 • אורח
  חבל שפרסמתם שטויות כאלה בתור כתבה.
  10.08.20 01:47
 • אורח
  be106...איזו מין כתבה זאת? אתם צוחקים על הבת ימים???
  10.08.20 01:49
 • אורח
  אישה הזויה תתרמי את עירך
  הגב 09.08.20 13:55
 • אורח
  נתרום את בת ים ללא תושבי מזרח אירופה, הם מפגע בטיחותי
  הגב 09.08.20 13:59
 • אורח
  מענין בת כמה את קשאיו סכל איו דאגות ממש את לא ברבנל את מזרע דוחף
  הגב 09.08.20 14:00
 • אורח
  להפך לתרום את כל הרוסים שהרסו את העיר בת ים ישירות לביירות באקספרס
  הגב 09.08.20 14:01
 • אורח
  מה לא יעשו אנשים כמוך כדי להתפרסם, מוזמנת להציע את את עצמך, לא בטוח שיהיו קופצים, צחוק בגרוש ממש לא מצחיק ואפילו צריך שתבקשי סליחה על טפשותך.
  הגב 09.08.20 14:07
 • אורח
  איפה היית כשחילקו שכל?
  הגב 09.08.20 14:08
 • אורח
  עוד שמ0לנית דפוקה , מביע את דעתה .
  הגב 09.08.20 14:20
 • אורח
  אין שום קשר לפוליטיקה, אפשר להביע דעה על עצמה בלבד ולא לכלול עיר שלמה, היא פשוט רוצה פירסום אז פשוט לא להכנס לדף שלה. שתלמד לכבד אחרים.
  09.08.20 15:41
 • אורח
  היא בטח ביבי הם הכי מגעיל רק יש עתיד צריך שינוי במדינה
  09.08.20 23:34
 • אורח
  תתרמי את עצמך - חסר זונות בביירות . ברצינות - לא בהומור.
  הגב 09.08.20 14:24
 • אורח
  לא מצחיק!!!!! ומי זאת בכלל?!
  הגב 09.08.20 14:48
 • אורח
  תתבישי לך, אישה טיפשה ,אני לא יגיד לך תתרמי את חולון , תתרמי את עצמך ואת משפחתך , על זה יש לך בעלות ,ולא עלינו הבת ימים , אנחנו אוהבים את הבית שלנו ,ואת העיר שלנו ,
  הגב 09.08.20 14:57
 • אורח
  בת ים בלבבבבבב😍❤🧜‍♀️
  09.08.20 15:11
 • אורח
  בת ים הרבה יותר יקרה מחולון בת ים עיר בוטיק קטנה ולא עיר ענקית שאי אפשר לעשות שם כלום עדיף עיר קטנה מאשר עיג גדולה
  הגב 09.08.20 14:59
 • אורח
  תמחקי תפוסט ותתנצלי מול תושבי בת ים אני בודק אפשרות של תביעה
  הגב 09.08.20 15:00
 • אורח
  ניתן לבדוק את זה שתביא כסף לקופת העירייה שלנו
  09.08.20 15:02
 • אורח
  תקשיב אחי חבר טוב שלי עורך דין אני ידבר איתו אם זה אפשרי אני יעלה פוסט לפורום תושבי בת ים עם הפרטיים
  09.08.20 15:08
 • אורח
  תביעה נעשה אצל אמא שלך יא גיי
  09.08.20 15:25
 • אורח
  מצויין אנחנו איתך
  09.08.20 15:42
 • אורח
  כן שתתחיל לפחד כי זה לשון הרעה ועוגמת נפש לתושבי בת ים
  09.08.20 23:34
 • אורח
  את עוד כותבת שביבי נתניהו ורעייתו ,תומכים ברעיון שלך ,מקווה שזה יגיע לתקשורת , ואז יראו לך לך מאיפה הדג משתין, הומור שחור כמוך ,
  הגב 09.08.20 15:01
 • אורח
  זה בדיחה ממש אבל ממש גרועה אם את חושבת שזה הזמן לתרום תיתרמי להם כסף ואת ביתך לגור שם מה זה השטויות האלו..
  הגב 09.08.20 15:03
 • אורח
  חוצפה החולונים צריכים להתבייש בך לפחות הבת ימים לא יעשו משהו כזה לאף אחד בושה לעיר חולון עיר מגעילה ודוחה
  הגב 09.08.20 15:09
 • אורח
  פוסטמה החולונים צריכים להתבייש בך
  הגב 09.08.20 15:20
 • אורח
  למה לתת במה לצרי מח תתני דוגמה ותתפני שוקלים להגיש תביעה דמות אפלה שכמוך אף דג לא יבלע אותך
  הגב 09.08.20 15:27
 • אורח
  את מביישת גם את לבנון ומשתמשת בטרגדיה שלהם ומגרשת אנשים מהבית מי את שטן
  הגב 09.08.20 15:30
 • אורח
  כמה חוסר רגישות גברת נכבדה מאוד. בעוד הלבנונים יודבים שבעה על חלילהם ובצערם המר על אובדנם הגדול המשפחה והבית והעיר. את מוצאת עזות מצח להתעמר באנשים שגורלם לא האיר פנים❓נא התנצלי לפניהם בטובך ומנעי קלון מבנות ישראל‼️
  הגב 09.08.20 15:32
 • אורח
  ומה באשר לעורך האחראי אשר לא נוהג באחריות אנושית בנותנו במה לרשעות הלב. נא ממך להסיר סקופ ססגוני זה‼️ לו משהו משכנינו היה נוקט לשון דומה בעת חרום אצלנן היינו אומרים ........
  הגב 09.08.20 15:35
 • אורח
  דחוף להזמין לך משטרה
  הגב 09.08.20 16:00
 • אורח
  מהרסיך ומחרביך ממך יצאו
  הגב 09.08.20 16:18
 • אורח
  האשה כרמון לא מגיע לתת לך תואר של "גברת כרמון"מה עבר לך בראש שלך איזה מחשבה מעובתת
  הגב 09.08.20 16:48
 • אורח
  אני קוראת את התגובות כאן ומתפוצצת מצחוק. זה ההומור, התגובות. וכן, אני תושבת בת ים
  הגב 09.08.20 18:07
 • אורח
  יא דוחה. אפסית שמנסה להצחיק ללא הצלחה. תתרמי קודם את עצמך.אבל לדעתי אף אחד לא יקפוץ על מציאה כמוך
  הגב 09.08.20 18:30
 • אורח
  ממש מטומטמת, אין שכל אין דאגות, תתרמי את עצמך לאיזה שהיד מעזה יה פוסטמה, לא מצחיק בכלל
  הגב 09.08.20 22:43
 • אורח
  חוצפה של אנשים צריך להיכנס בא על זה
  הגב 09.08.20 23:33
 • אורח
  אתם יודעים מה הכי מצחיק מתוך עשר אלף חתימות היא השיגה רק 62 זה מראה כמה אנשים חושבים שהיא מפגרת ולא משתפים עם היצור הזה פעולה כי זה פאקינג לא מצחיק גם מהפחינה של מה את יורדת על בת ים וגם לבנון בשעת אסון ואת ככה מזלזלת תתבישי לך בטח עוד אחת שצועק ברחוב כמו משוגעת רק ביבי בלי חשוב אם הוא שווה את הקול שלך והוא לא שווה הוא נכשל בהכל וצריך להראות לו את זה בקלפי הפעם כולנו מצבעים יש עתיד
  הגב 09.08.20 23:38
 • אורח
  הולכים להיות בחירות כי ביבי רוצה לבזבז כסף
  09.08.20 23:38
 • אורח
  יחתיכת פוסטמה שרמוטה מסריחה לכי לגור בלבנון אם את כל כך מרחמת על האוייבים שלנו יבהמה כמה קורבנות משלנו הארץ הזאת גבתה תלכי כפרה על כל החברים שאיבדתי שם יאפס
  הגב 09.08.20 23:59
 • אורח
  שיהיו לך סיוטים כל לילה שמפנים אותך מהבית וזורקים אותך למזבלה שם מקומך
  הגב 10.08.20 00:00
 • אורח
  גם חלקים מחולון הייתי תורם כחולוני. די לפשע! די לאלימות! את כל הקרימינלים של חולון ובת ים הייתי תוורם זבלים לא מפחדים מכם רואים בכם שליחים לכפרות שיקבלו עונשים כבדים
  הגב 10.08.20 02:51
 • אורח
  חוצפנית מי את בכלל !? תתרמי את עצמך חתיכת חצופה קנאית ! בת ים היא עיר מתפתחת ומשגשגת ומוגדרת לפני חולון במקום החמישי בארץ!
  הגב 10.08.20 08:24
 • אורח
  אין שכל אין דאגות......
  הגב 10.08.20 08:31
 • אורח
  חרה של רעיון
  הגב 10.08.20 08:38
 • אורח
  שתתרום את התחת שלה לערבים בטוח היא תשיג הרבה חתימות .אשה מפגרת לא אשמה שנולדה עם פיגור קשה
  הגב 10.08.20 08:45
 • אורח
  למה לא תשמשי דוגמא ותתרמי את ילדיך ואת עצמך
  הגב 10.08.20 08:47
 • אורח
  נראה לי שזה בציניות חח כאילו "מה לעזאזל נראה לכם" כזה?......
  הגב 10.08.20 10:43
 • אורח
  מפגרת ברמות
  הגב 10.08.20 10:44
 • אורח
  תתרמי את הבית שלך למה דווקא את בת ים שימותו הלבנונים האלה או שתפני את חולון חוצפנית
  הגב 10.08.20 11:35
 • אורח
  התעוררת הבוקר במזבלה את בטח מסריחה כמוה
  הגב 10.08.20 11:38
 • אורח
  אתה הדיוט ואידיוט אמיתי ,מר יונה כרמון
  הגב 10.08.20 11:50
 • אורח
  את אידיוטית אמיתית,גברת יונה כרמון
  הגב 10.08.20 11:53
 • אורח

נערים מבת ים הצילו מטביעה אב ובנו! מאור גורלניק בן 15 ודניאל רבינוביץ בן ה14, תושבי בת ים ושחיינים מקצועיים בהפועל בת ים, הצילו במהלך השבת אב ובנו שנסחפו בים

קרדיט:הפועל בת ים אימפריה של שחייה פייסבוק

לימור עידן | | תגובות: 7
קרדיט:הפועל בת ים אימפריה של שחייה פייסבוק


תושבי בת ים, מאור גורלניק ודניאל רבינוביץ הצליחו להציל אב ובן שהיו במצוקה בים.

מאור גורלניק בן ה15 ודניאל רביבנוץ בן ה14, שחייני הפועל בת ים ואלופי ישראל בשחיה הצטרפו לאחרונה לענף גלישת הגלים.

אתמול ביום שבת 8.8 , בזמן גלישת גלים בחוף הים הם נתקלו באב ובנו שנסחפו והיו בסכנת חיים ממשית.

2 הצעירים לא היססו ומיד פנו לעבר שני הטובעים עם הגלשנים והצליחו להביאם אל החוף בבטחה!


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 7 תגובות לכתבה.
 • אורח
  כל הכבוד
  הגב 09.08.20 10:46
 • אורח
  איזו גאווה. איזה גיבורי חייל. תודה להם בשם כל החיים💐
  הגב 09.08.20 11:01
 • אורח
  תענוג לשמוע על מקרי הצלה וגבורה של נערים
  הגב 09.08.20 11:33
 • אורח
  כל הכבוד לגיבורים גאווה למדינה
  הגב 09.08.20 13:05
 • אורח
  כל הכבוד
  הגב 09.08.20 15:03
 • אורח
  כל הכבוד גאוה
  הגב 10.08.20 07:00
 • אורח
  כול הכבוד👏👏🥇🏆 אלופיםםםםם❣️❣️ ישר כוח
  הגב 10.08.20 08:06
 • אורח

איהב אל עביד שחקן בית"ר ת"א בת ים נרכש על ידי מכבי חיפה ב - 1.2 מיליון ש"ח

צילום מכבי חיפה

אבי בר | | תגובות: 0


איהב אל עביד שחקן הכנף בן ה-20, אשר נולד בשכונת ג'ואריש ברמלה וגדל במחלקת הנוער של בית"ר תל אביב-בת ים ובעונה שעברה שיחק בקבוצת הבוגרים וכבש 12 שערים במדי בית"ר תל אביב/בת ים, חתם במכבי חיפה לאחר שנרכש בסכום מוערך של 1.2 מיליון ש"ח.
הוא הגיע למכבי חיפה, לאחר סיכום בין הקבוצות על רכישתו וחתם לשלוש שנים, עם שנתיים נוספות כאופציה, באמצעות סוכנו, דודו דהאן. אל עביד מחלים משבר בידו ואמור לחזור לאימונים עם מגע בתוך כחודשיים.
השחקן אמר לאחר החתימה: "שמח לחתום במכבי חיפה. תודה על האמון. זהו אתגר גדול ואעשה הכל כדי להצליח".


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

נתוני קורונה ארציים מדאיגים ליום שישי! לאחר 11 ימים רצופים של ירידה במספר החולים החדשים לראשונה ביום שישי 7/8 עלייה של 4% במספר חולי הקורונה החדשים ... נתונים נוספים בכתבה

מספר הנפטרים מתקרב ל - 600, בבתי החולים מאושפזים מעל 800 חולים מהם כ - 400 קשה ומספר המונשמים 106 חולים

מערכת האתר | | תגובות: 32


לאחר שבועיים בהם מדד האופטימיות היה גבוה, ובמשך 11 ימים התבשרנו מידי יום כי מספר המחלימים גבוה ממספר החולים החדשים. מתפרסמות הערב מוצאי שבת, סיכום תוצאות הבדיקות של יום שישי ומתברר כי הקורונה עדיין כאן ומרימה ראש ומספר החולים החדשים שהתווספו אתמול גבוהים ממספר החולים שהחלימו ב - 4%. הימים הקרובים יקבעו באם מדובר בסטייה אקראית או שינוי מגמה והקורונה חוזרת לעלות.

אם יתברר כי הקורונה ממריאה שוב, תהיה לכך השלכות רציניות על שיקולי הסגר ועל פתיחת שנת הלימודים.


אם הציבור ימשיך להישמע להנחיות הבסיסיות של מסיכה, ריחוק והיגיינה סביר להניח שמספר החולים ישוב לרדת והמשק יוכל להיכנס לגל השלישי הצפוי בחורף במצב טוב יותר

הערה

גם במהלך השבת נעשות בדיקות אך במספרים מאוד נמוכים כך שקשה להקיש מנתוני השבת.


להלן הנתונים ליום שישי 7/8

מספר חולים חדשים -1753

אחוז השינוי מאתמול להיום במספר החולים החדשים - עלייה של 4% במספר החולים החדשים

קצב הכפלת חולים - 17 ימים

מספר חולים קשים -389

מספר חולים קשה מונשמים -106

מספר נפטרים -592

מספר חולים שוהים בבית חולים -808

מספר חולים פעילים כיום -24,617

מספר מחלימים מתחילת המגפה -57,068

מספר בדיקות אתמול - 25,279


הערה - מספר גופים רשמיים מדווחים על הנתונים בהפרשי שעות ולכן לפעמים יש פערים בנתונים
התפרסמו 32 תגובות לכתבה.
 • אורח
  שאנשים יפסיקו לזלזל ולשים מסיכות בכאילו. להחזיק ביד לשים מתחת לפה והאף לכסות את הגרון. אותם אלה מגיע להם להידבק במחלה
  הגב 08.08.20 21:07
 • אורח
  התכוונת צוואר, גרון זהו איבר פנימי.
  08.08.20 23:16
 • אורח
  פחות מעניין נתונים. יותר מעניין פירוט של המקומות ולא בדליי
  הגב 08.08.20 21:10
 • אורח
  אכיפה ואכיפה
  הגב 08.08.20 21:25
 • אורח
  מה קורה בבת ים מצה התחלואה ותושבי בת ים שימור על עצמיכם במיוחד מסכות בכל מקום שבוע טוב
  הגב 08.08.20 21:37
 • אורח
  תגיב באתר של בת ים.
  08.08.20 23:16
 • אורח
  כולם פה חבורה של כבשים תתחילו לבדוק לחקור לבד ושלאול שאלות ולא להסתמך על תקשורת שיקרית כמה קל לשלוט לכם על התודעה מציגים לכם נתונים שיקריים אין כמות כזאת של בדיקות ונבדקים כל מתחמי בידוק הקורונה נטושים וריקים מאדם כולל בתי חולים ששם החולים הרגילים כמו כל שנה מאותם מחלות רקע רגילות בגילאים 70-90 למישהו בממשלה מאוד נוח לפמפם לכם תשקרים האלא כדי לקדם תוכניות אחרות ולא למענכם זה בטוח היום זה המסיכות מחר זה עוד ועוד ועוד חוקים ששוללים לכם תזכויות תמותה כמו בכל שנה מאותם מחלות רק בתעודת פטירה מת מקורונה והמספרים נמוכים אפילו משנים קודמות אז איפה המגיפה הנוראית כל כך שתאפיינת רק באלימות משטרתית דקטטורה והרס כלכלי רב דכאון תתעוררווווו זו נתו מאבק תודעתי שמאחוריו שחקנים שיושבים בתפקידים הכי בכירים במדינה
  הגב 08.08.20 22:22
 • אורח
  זה ******נטו***, שלום כיתה א'.
  08.08.20 23:18
 • אורח
  לפי סגנון הכתיבה שלך נראה שאתה איש שמאל, ויש מטרה אחת לעלות את מספר המדברים על מנת להפיל את הממשלה.
  08.08.20 23:44
 • אורח
  צודק, זה הנתונים שרוצים שנראה כי מחלקות הקורונה לא בדיוק מלאות אבל יש אינטרס ליושב בראש להדאיג את העם כדי שלא יתעסק עם הסיבות שהוא מזניח את המלחמה הכלכלית ודואג לעצמו בלבד.המון מתים יש ולא בהכרח מהקורונה
  09.08.20 08:28
 • אורח
  מי אמר לכם שמחלקות הקורונה בבתי החולים לא מלאות? הן כן מלאות באנשים שסובלים, לא מצליחים לנשום! לא הייתם רוצים להגיע למצב הזה...
  09.08.20 08:51
 • אורח
  כל עוד תימשכנה הפגנות האנרכיסטים, ויועצמו מסיבות ההדבקה, בשם ”קדושת הדמוקרטיה”- המצב ילך ויחמיר!
  הגב 08.08.20 22:40
 • אורח
  אם היתה באמת הדבקה היו כבר אלפי מתים כרגע לא ישתנה קלום ושום דבר אז איפה המגפה בדיוק???
  09.08.20 01:31
 • אורח
  אתם שלא מקדשים את הדמוקרטיה כבר ראיתם כמה נזקקים יש וכמה החמיר מצבם והרבה אנשי שמאל עוזרים להם ומביאים מזון עד אליהם הביתה, אז תפסיקו להיות שלשת הקופים שלא רואים ולא שומעים ולא מדברים על זה.
  09.08.20 08:34
 • אורח
  שלושת
  09.08.20 08:35
 • אורח
  צודק\ת!!!
  09.08.20 09:25
 • אורח
  משקרים לנו כל הזמן...כאשר אין מספיק בדיקות אומרים יש ירידה..כאשר בודקים יותר יש עליה...אף אחד לא אומר את האמת...
  הגב 08.08.20 23:02
 • אורח
  אכן!!!
  09.08.20 01:30
 • אורח
  לכן צריך לקחת כל מה שאומרים לנו בעירבון מוגבל. רק בשל המידע הלא אמין.
  09.08.20 09:26
 • אורח
  כותבים ב7/8 עליה בבת ים איפה ,????
  הגב 08.08.20 23:11
 • אורח
  תגיב באתר של בת-ים, אתה באתר של רחובות.
  08.08.20 23:19
 • אורח
  זה האתר גם של בת ים
  09.08.20 08:29
 • אורח
  בבקשה תיצמדו להוראות ויחד ננצח את המגיפה.ואל תזלזלו קרוב ל600 מתים זה לא צחוק
  הגב 08.08.20 23:15
 • אורח
  אין ולא היתה מגיפה והמתים הם מאותם מחלות רקע כמו בכל שנה מה קרה עם כל שאר החלות סופניות ברחו מהמדינה או שפשוט לא מעניין לדבר עליהם בתקשורת המחורבנת הזו
  09.08.20 01:29
 • אורח
  קרונה רחוב המעפיל לא שומרים על ניקיון כל הרחוב פחי אשפה מחוץ לחצר קובע הניקיון הייכן הפקחים של העיריה זאת קרונה בגדול??????
  הגב 09.08.20 06:45
 • אורח
  מתחילת רחוב המעפיל פחי אשפה והרחוב מסריח הייכן העיריה
  הגב 09.08.20 06:48
 • אורח
  עם לאיהיה סיף קרונה תשאר להרבה זמן.ואנשים ימותו מקורונה
  הגב 09.08.20 06:55
 • אורח
  תתעוררו פקחים
  הגב 09.08.20 06:56
 • אורח
  הקורונה אי כ 999 יום נשאר עוד כ 845 יום בערך זה הרבה זמן ולכן צריך כל אחד לשמור באזור שהוא נמצא יום טוב
  הגב 09.08.20 08:14
 • אורח
  הבעיה שלא שומרים והמיסים גבועים והעיריה והפקחים ישנים
  הגב 09.08.20 08:35
 • אורח
  האנשים גרים בסירחון ככה רגילים
  הגב 09.08.20 08:36
 • אורח
  נתוני קורונה נכון מדאיגים מאוד מאוד וגם נתוני הסביבה מדאיגה מאוד שלחו פקחים ותנו קנסות יש הרבה מאוד תלונות מתושבי נווה יהודה מקווה שהנושא יטופל
  הגב 09.08.20 10:25
 • אורח

גבר טבע בלילה בבת ים, מצבו קשה

פונה לבית חולים וולפסון

אבי בר | | תגובות: 0


בשעה 21:30 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על גבר שנמשה מהמים בחוף C פאלס בבת ים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ולאחר שבמהלך פעולות ההחייאה חזר דופק מפנים לבי"ח וולפסון, גבר כבן 35 במצב קשה, לאחר טביעה. דניס


גיא גוטלנסקי וערן חובשים רכובים על אופנוע של מד"א סיפרו :


"כשהגענו למקום ראינו על קו החוף גבר כבן 35 מחוסר הכרה, כשהוא ללא דופק, וללא נשימה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל שכלל עיסויים והנשמות ולאחר שחזר דופק, פנינו אותו במהירות לבית החולים שמצבו מוגדר קשה."

חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

ילדה בת 10 נפצעה בינוני בתאונה בבת ים

צילום חגי נתני ארגון הצלה

אבי בר | | תגובות: 2
כונני מד''א-הצלה חולון בת ים הוזנקו על ידי מוקד הכוננים של מגן דוד אדום לתאונת דרכים קשה ברחוב ביאליק בבת ים.


כונני מד''א-הצלה חולון בת ים וצוות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ל 3 נפגעים במצב קל עד בינוני,ילדה כבת 10 עם חבלת ראש במצב בינוני ועוד 2 נפגעים במצב קל עם חבלות בגפיים.


אמבולנסים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים להמשך טיפול במרכז הרפואי וולפסון בחולון.


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • אורח
  מסכן הנהג
  הגב 08.08.20 14:40
 • אורח
  הילדה מסכנה למה הנהג?
  הגב 08.08.20 15:16
 • אורח

נעצר חשוד בדקירת הקשישה בבת ים

הרקע פלילי

אבי בר | | תגובות: 11
אתמול (ה') התקבל במשטרה דיווח על דקירה של קשישה כבת 80 בבת ים כשהרקע למעשה לא היה ידוע. הקשישה פונתה לבית חולים וולפסון לצורך קבלת טיפול רפואי.

כוחות המשטרה שהגיעו למקום פתחו מיד בחקירת המקרה, תוך הפעלת אמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים וכעבור זמן קצר עצרה חשוד במעשה (36, ת"א). במהלך חקירתו של החשוד הוברר כי הרקע למעשה הינו פלילי.

הבוקר (ו') הובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב שם הוארך מעצרו עד יום שני.

חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 11 תגובות לכתבה.
 • אורח
  מה יש כבר להגיד?
  הגב 07.08.20 14:06
 • אורח
  עיר פשע
  הגב 07.08.20 14:12
 • אורח
  הגיע מתל אביב
  07.08.20 19:12
 • אורח
  מה פלילי ? מה יש לגבר צעיר לדקור סתם קשישה ? תנו פרטים, שנבין.
  הגב 07.08.20 14:22
 • אורח
  אולי אהבה נכזבת
  הגב 07.08.20 16:27
 • אורח
  מדוע עיר פשע .כמו כל עיר בארץ גם בבת ים יש עברינות מיכאן עד עיר פשע המרחק גדול מאוד
  הגב 07.08.20 17:20
 • אורח
  הכל בגלל משטרה ושופטים חלשים
  הגב 07.08.20 17:38
 • אורח
  הוא בכלל תושב ת”א
  הגב 07.08.20 17:52
 • אורח
  אין שום הצדקה לדקור אישה בת 80. אזה פלילי במבוגרת אולי המשפחה ,אבל מסכנה מה היא אשמה בת ים הפכה ממש לעיר של פשע ,בושה
  הגב 07.08.20 19:10
 • אורח
  פלילי? הקשישה עשתה עסקת סמים?
  08.08.20 15:33
 • אורח
  יכול להיות שנתנו לה עבריינים לעסוק או להעביר למישהו סמים . כאחלי היא בת 20
  הגב 08.08.20 23:19
 • אורח

הקלות קורונה! בוטל האיסור על שהות במתקני השעשועים הציבוריים

מרכזי הקניות לא ייסגרו בשבת

אבי בר | | תגובות: 23


הממשלה קיימה ביום חמישי משאל טלפוני ואישרה מספר הקלות במגבלות הקורונה.

בין ההקלות שאושרו ביטול ההנחיה כי עסקים ומרכזי קניות יהיו סגורים מיום שישי בשעה 17:00 ועד יום ראשון בשעה 05:00.

ההקלה הנוספת שאושרה ביטול האיסור לשהייה בגני השעשועים הציבוריים.

חדשות הנדל"ן be106

לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים


http://www.be106.net/realestate/sale
התפרסמו 23 תגובות לכתבה.
 • אורח
  באמת, לא הייה שום אחיפה על האיסור הזה, הישתמשו בהם כרגיל.
  הגב 07.08.20 10:38
 • אורח
  מלא פקחים היו וחלק מוסווים כנראה
  07.08.20 11:45
 • אורח
  קיראו מה קורה בחופי הים כולם האחד בתוך השני בלי לשמור מרחק, ואחר כך בוכים למה יש סגר, תתחילו להתחשב במבוגרים שביננו, חלמאים שכמותכם, או שתתעוררו רק כשזה יגיע למשפחתכם הגרעינית???, מדינה בזויה.
  08.08.20 16:28
 • אורח
  כל המתקנים חופשי כבר מתחילת הקרונה מי אכף?
  הגב 07.08.20 10:50
 • אורח
  בקיצור בילבול מוח...בלי דווח על תחלואה , מחלימים וכל היתר...בקיצור בולציט
  הגב 07.08.20 10:55
 • אורח
  ולכן היו הדבקות!
  הגב 07.08.20 10:57
 • אורח
  אחיפה כותבים ב- כ אכיפה.
  הגב 07.08.20 11:11
 • אורח
  ממש יעזור התיקון, העברית העילגת של כל מיני......., העברית שפה כל כך יפה ולא יודעים להנות ממנה, ולא מתכוון לשפה הגבוהה כי אם עברית יומיומית, אם/עם, לקרוא/לקרות, טעויות נפוצות גם באתר כאן.
  07.08.20 16:00
 • אורח
  כאילו לא השתמשו בהם קודם 🤣
  הגב 07.08.20 12:16
 • אורח
  זה טוב שיהיה איפה לכייף בשביל הילדים היו כמו בית הסוהר הין יש מקום מה עם הברכות פתוח או סגור שבת
  הגב 07.08.20 12:20
 • אורח
  פתוחות וגם היו פתוחות....רק סופ"ש אחד היה סגור
  07.08.20 12:36
 • אורח
  מתחילת הגל השני כבר היה פתוח ... מה חדש??
  הגב 07.08.20 12:45
 • אורח
  נכון סתם מבלבלים את המוח
  07.08.20 13:52
 • אורח
  בשבת נהיה בבית ולא יהיו הדבקות , חחחח הצחקתם אותי עם כל ההוראות שאפילו אתם לא ממלאים ורוצים שהציבור יעשה בלי לתת הסבר כי רואים בנו קהל שבוי מה שביבי לא יעשה או לא יעשה נכון להגיד אנחנו אחריו, עדת אהבלים
  07.08.20 13:55
 • אורח
  בספורטק לא עכשיו בשעה טובה יפתחו
  הגב 07.08.20 13:36
 • אורח
  ברור כשמש שזאת דרישת הדתיים/חרדים, אז הם לא ישמרו בכלל חתונות ועוד ואנחנו נסגר בבית לא נלך לעבודה וגם הילדים לא ילמדו, הדתיים ימשיכו לחגוג על חשבוננו, כי ביבי פוחד שלא ילכו איתו.
  הגב 07.08.20 13:59
 • אורח
  היה איסור???😳
  הגב 07.08.20 14:19
 • אורח
  היה איסור...????😳
  הגב 07.08.20 14:20
 • אורח
  ומה עם מכון ויצמן? מתי ירשו לנו להסתנן לשם?
  הגב 07.08.20 14:29
 • אורח
  אכיפת חוק היה רק בתל אביב וירושלים שאר הערים לא נחשבים כמו רכיבה באופניים על מדרכות פיקוח נאדה
  הגב 07.08.20 17:08
 • אורח
  לא ברור למה משלמים מיסים גבוהים בראשון
  הגב 07.08.20 17:22
 • אורח
  ואז בוכים למה התחלואה גודלת ולמה לא שמים מסכות
  הגב 07.08.20 20:44
 • אורח
  עברית קשה שפה ויפה.
  08.08.20 16:20
 • אורח

מעל 32,000 בדיקות נעשו לתושבי בת ים לגילוי נגיף הקורונה מאז פרוץ הנגיף

מי נדרש לבידוד? מי שהיו במגע עם חולה מאומת. מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות משני מטר למשך 15 דקות לפחות עם חולה.

לימור עידן | | תגובות: 2


משרד הבריאות מפרסם את תמונת המצב של תחלואת הקורונה בערי ישראל.

על פי הנתונים נכון ליום חמישי 6.8.2020 מספר החולים המאומתים בישראל עומד על 78,514 מתוכם 53,363 איש החלימו ומספר הנפטרים עומד על 569 איש .

משרד הבריאות טרם פירסם את מסלול מקומות החשיפה בהם שהו כל החולים המאומתים.

מספר המחלימים בבת ים עלה ועומד כעת על 840 מחלימים..

יש להמשיך ולהקפיד יתרה על הוראות משרד הבריאות.

מספר הבדיקות שנעשו עד כה- 32,461

מספר החולים המאומתים שהתגלו עד כה- 1158

מספר המחלימים בבת ים מאז פרוץ הנגיף- 840

מספר החולים המאומתים שהתגלו בשלושת הימים האחרונים- 29 בני אדםמי נדרש לבידוד?


1. מי שהיו במגע עם חולה מאומת.

אם בתוך 14 יום מהמגע עם החולה המאומת הופיעו: חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, יש לפנות טלפונית למרפאה או למוקד קופת החולים המבטחת (מי שאינם מבוטחים - יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*). במצבי חירום בלבד יש לפנות כמקובל למוקד 101 של מד"א או ישירות לחדר המיון.
מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות משני מטר למשך 15 דקות לפחות עם חולה.

מי שנמצאים בבידוד בית נדרשים לדווח על כך למשרד הבריאות.
חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49

התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • אורח
  בובוב רמת הנשיא ועמידר, מועד לפורענות לא בדיוק שומרים, לא חושבים שצריך לעזור לאלוהים לשמור עלינו
  הגב 07.08.20 13:50
 • אורח
  חחחחח הדתיים האלה אחראים לזה שיעופו מפה כבר השתלתו על העיר
  הגב 08.08.20 14:40
 • אורח

המשטרה עצרה קטין בחשד שפרץ לרכבים ברחוב דניאל בבת ים

החקירה נמשכת.

לימור עידן | | תגובות: 2


הלילה (ה') התקבל במשטרה דיווח על חשוד שפרץ לרכב ואף ניסה לפרוץ לרכבים נוספים ברחוב דניאל בבת ים. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בסריקות ובתוך זמן קצר אותר קטין בן 17 תושב תל אביב החשוד במעשה.

החשוד נעצר והועבר לתחנת המשטרה לצורך חקירתו.

הבוקר הוא הובא לבית משפט לנוער בבת ים שם הוארך מעצרו עד יום שני.

החקירה נמשכת.


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • אורח
  העיקר בת ים בחדשות אבל הפורץ תל אביבי
  הגב 07.08.20 10:52
 • אורח
  אני הצגתי למשטרה ראיות של פורץ רכבים בדניאל שחום עור המשטרה לא טרחה אפילו לחפש אותו. מעניין את הרכב של מי הוא ניסה לפרוץ שהמשטרה החליטה להזיז את התחת שלה בכדי לחפש את הפורץ הנ"ל
  הגב 07.08.20 19:23
 • אורח

לאור העלייה בפניות למוקדים בנושא אלימות, משרד העבודה והרווחה השיק אתר אינטרנט מיוחד בו כל המידע לנפגעי ונפגעות אלימות במשפחה ולכלל הציבור; לינק מצ"ב בכתבה

האתר מכיל מידע רב לנפגעי ונפגעות אלימות במשפחה, לאנשי המשרד ולכלל הציבור, כגון: מידע על סוגי האלימות הקיימים ופירוט סימני אזהרה; מידע על קווי הסיוע אליהם ניתן לפנות; מידע על תוכניות המשרד להגנה, טיפול ושיקום נפגעי ונפגעות אלימות ועוד

חנה קקיאשוילי | | תגובות: 0


כחלק מהמאבק באלימות במשפחה השיק, משרד העבודה והרווחה אתר אינטרנט מיוחד לנפגעי ונפגעות האלימות בישראל. האתר הושק לאור עלייה משמעותית ודרמטית בתקופת הקורונה, בפניות למוקדי הסיוע של המשרד בעקבות אלימות במשפחה: בחודש אפריל טיפל המשרד ב-849 תלונות ובחודש מאי עלה המספר ל-1,885 תלונות.

לאור הזינוק במספר הפניות נרתמו כלל הגורמים במשרד כדי להעלות את המודעות לתופעה ולעודד פנייה אל גורמי הסיוע בכל הדרכים האפשריות (כולל פנייה "שקטה" באמצעות שליחת מסרון).
האתר מכיל מידע רב לנפגעי ונפגעות אלימות במשפחה, לאנשי המשרד ולכלל הציבור, כגון:

 • מידע על סוגי האלימות הקיימים ופירוט סימני אזהרה;
 • מידע על קווי הסיוע אליהם ניתן לפנות;
 • מידע על תוכניות המשרד להגנה, טיפול ושיקום נפגעי ונפגעות אלימות במשפחה;
 • חדשות המשרד בנושא אלימות במשפחה;
 • מדיניות ונהלי המשרד בנושא אלימות במשפחה;
 • פרסומים וסקירות בנושא אלימות במשפחה.

למעבר לאתר האינטרנט : לחצו כאן

כמו כן, נוצר דף נחיתה בנושא אלימות במשפחה, המעניק מידע ראשוני לנפגעי ונפגעות אלימות במשפחה, וגם מידע לילדים.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

קשישה נדקרה בבת ים

מערכת האתר | | תגובות: 12


לפני זמן קצר התקבל במשטרה דיווח על תקיפה של קשישה בבת ים.


כוחות משטרה וגורמי הצלה הגיעו למקום.


מבירור ראשוני של נסיבות המקרה עולה כי הקשישה (80) נדקרה מספר פעמים שעה שהלכה ברחוב עם המטפלת שלה.


הקשישה נפגעה באורח קל (עפ"י גורמי רפואה) ופונתה לבית חולים וולפסון לצורך קבלת טיפול רפואי.


המשטרה פתחה בחקירת המקרה. הרקע לאירוע נבדק.
התפרסמו 12 תגובות לכתבה.
 • אורח
  השם יעזור
  הגב 06.08.20 13:58
 • אורח
  איפה????
  הגב 06.08.20 14:02
 • אורח
  באיזה רחוב??
  הגב 06.08.20 14:19
 • אורח
  למה לא אומרים על איזה רקע נדקרה שוד..? מהה??
  הגב 06.08.20 14:54
 • אורח
  לא קשור לשוד
  06.08.20 23:50
 • אורח
  ברחוב שמחה הולצברג
  הגב 06.08.20 15:11
 • אורח
  אלוהים ישמור לאיפה הגעני
  הגב 06.08.20 16:19
 • אורח
  נשמע כאילו מישהו שמכיר אותה ( אולי מהמשפחה?) זוועה.
  הגב 06.08.20 18:07
 • אורח
  נשמע כאילו מישהו שדקר אותה וברח.
  06.08.20 23:49
 • אורח
  הכל סודי וחשאי. לא אומרים מי כמה ולמה.
  הגב 06.08.20 20:00
 • אורח
  מפחידדדדד.
  הגב 06.08.20 21:22
 • אורח
  השם ישמור יש פה פסיכופטים כמו באמריקה .אדם רע ההיתי מוציאה אותו להורג לאן מטורפים הגיעו אשה מבוגרת ועל מה מסכנה שישרף בגהנום העבריין הזה זבל
  הגב 07.08.20 11:04
 • אורח

נתוני קורונה ארציים ליום חמישי 6/8, האופטימיות ממשיכה! גם היום מספר חולי הקורונה החדשים ממשיך לרדת זה היום ה - 11 ברציפות ... נתונים מעניינים נוספים בכתבה

המספרים עדיין גבוהים והיעד של הממשלה להוריד את מספר החולים החדשים ל - 400 ביום. אם הציבור ימשיך להישמע להנחיות הבסיסיות של מסיכה, ריחוק והיגיינה סביר להניח שמספר החולים ימשיך במגמת הירידה והמשק יוכל להיכנס לגל השלישי הצפוי בחורף במצב טוב יותר

אבי בר | | תגובות: 10


שלא נטעה, נתוני החולים החדשים מידי יום עדיין גבוהים ובשיא הגל השני מספר החולים החדשים עמד מידי יום סביב 2000 חולים, אך החל מתאריך 27/7 המספר נעצר ומידי יום במשך 11 יום המספרים קטנים וכיום חמישי 6/8 מספר החולים החדשים 1683. אך, למרות הירידה, המספרים עדיין גבוהים והיעד של הממשלה להוריד את מספר החולים החדשים ל - 400 ביום.

בנושא חולים קשים ונפטרים המספרים עדיין ממשיכים לעלות וזאת כתוצאה מהנתונים הגבוהים לפני שבועיים

אם הציבור ימשיך להישמע להנחיות הבסיסיות של מסיכה, ריחוק והיגיינה סביר להניח שמספר החולים ימשיך במגמת הירידה והמשק יוכל להיכנס לגל השלישי הצפוי בחורף במצב טוב יותר


להלן הנתונים ליום חמישי 6/8

מספר חולים חדשים -1683

אחוז השינוי מאתמול להיום במספר החולים החדשים - מספר המחלימים גבוה ממספר החולים החדשים הגידול הוא 3%-

קצב הכפלת חולים -על פי הנתונים, צפי הגל השני שמספר החולים יילך ויקטן

מספר חולים קשים -345

מספר חולים קשה מונשמים -100

מספר נפטרים -569

מספר חולים שוהים בבית חולים -768

מספר חולים פעילים כיום -24,576

מספר מחלימים מתחילת המגפה -53362

מספר בדיקות אתמול - 25,457


הערה - מספר גופים רשמיים מדווחים על הנתונים בהפרשי שעות ולכן לפעמים יש פערים בנתונים

חדשות הנדל"ן be106

לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים


http://www.be106.net/realestate/sale
התפרסמו 10 תגובות לכתבה.
 • אורח
  כל הכבוד נמשיך לשמור על בריאותינו
  הגב 06.08.20 11:14
 • אורח
  מסכות. וריחוק זה עובד
  הגב 06.08.20 11:25
 • אורח
  שלום רב זה לא קשור לטראומה אלא לשם שינוי רציתי לספר לכל בת ים איך לא מתפקד המוקד העירוני 107 שהוא מוקד צעצוע במקרה הטוב. אני מוציא את מימדית כבר חודש אין ספור הודעות לגבי דבר חשוב ביותר דיני נפשות. מעבר נחיתה החשוב ביותר בצומת בלפור מוסיקה בכניסה הצפונית לעיר שניראת בשנת 2020 פחות יפה ומכובדת מכניסה למחנה פליטים בעזה לבושה וחרפה לבת ים ולמדינת ישראל המחורבנת שעומדת בכיכר הגבול בחיבור ליפו. אז יש הרבה מעבר חצייה שהוא ולמחוק לגמרי. אף אחד במוקד והעיריה לא איכפת לו אפילו שעוברים שם מאות פעמים אולי הכתבה הזו תעיר מישהוא מתרגמת החורף יעני עכשיו קייץ ויתבעו את המעבר ויבוא גואל לציון.
  הגב 06.08.20 11:54
 • אורח
  אתה באתר של רחובות, מה קשור??.
  06.08.20 14:37
 • אורח
  כשלמדתי לתואר ראשון בסטטיסטיקה, אהבתי את הספר שהיה מאוד פופלרי: "איך לשקר בעזרת הסטטיסטיקה" (באנגלית). אחד הנתונים שם היה שבממוצע אדם טובע במים שעומקם 12 ס"מ... גם אצלנו: אם יפסיקו את הבדיקות לגמרי, מספר החולים המאומתים ירד באופן דרסטי. אז כנראה שלא שמנו לב, אך בשלל המספרים לא מצויין מספר הבדיקות... אולם % החולים המאומתים נשאר מעל 8%. אתה הבנת את זה ערן?...
  הגב 06.08.20 12:13
 • אורח
  הנתון האחרון מספר בדיקות
  06.08.20 14:40
 • אורח
  תסתכל טוב,יש מספר הבדיקות
  הגב 06.08.20 12:22
 • אורח
  פחות בדיקות =פחות חולים =הצגה לציבור. מספר המתים החולים הקשים בעליה. על מי מנסים לעבוד ולטייח נתונים.????!!! הפגנות אנשים בלי מסכות גםבחוץהולכים עם מסכות על הסנטר ..חץאין שמיקה על הכללים..ופתאום יש ירידה בחולים???הציבור לא מטומטם. תחזירו את כמות הבדיקות..תתנו בדיקות למי שזקוק והיה ליד חולים.....ותראו שהמספר החולים יכפיל וישלש את עצמו ...ישהרבה חולים אסיפטומנים שלא נותנים להם בדיקה ומדבקים.
  הגב 06.08.20 12:22
 • אורח
  צודק
  07.08.20 09:57
 • אורח
  מסכה וריחוק זה עוזר ולא לזלזל
  הגב 06.08.20 14:40
 • אורח

תושבת בת ים נעדרת

כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש לפנות למוקדי 100 של משטרת ישראל

אבי בר | | תגובות: 0


להלן הודעת המשטרה

סיוע באיתור נעדרת בסיכון.


משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת העונה לשם אווה מירה קנייב בת 75, מבת ים.


הנ"ל נראתה לאחרונה אתמול, 5.8.2020 בשעה 17:00 ברחוב העצמאות 41 בת ים ומאז אבדו עקבותיה.


תיאורה:

גובה - 1.55 מ', מבנה גוף - רזה.

שיער: שיבה

לבשה: חולצת פיג'מה בצבע תכלת, מכנסיים בצבע כחול כהה. גרביים לבנים, כפכפים שחורים.


כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש לפנות למוקדי 100 של משטרת ישראל או למשטרת מרחב איילון בטלפון 03-5555222/6.


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

חתונה לבנה ! ראש העיר צביקה ברוט, נרתם לעזרתם של שיר וגל שחתונתם בוטלה פעמיים בעקבות הקורונה, ויחד עם בני משפחה וחברים קיימו חתונה אינטמית בחוף ימה של בת ים

הכל נעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לימור עידן | | תגובות: 6
קרדיט: צביקה ברוט פייסבוק


ראש העיר צביקה ברוט נרתם לעזרתם של זוג צעירים תושבי בת ים לאחר שחתונתם בוטלה בעקבות הקורונה.

אמא של הכלה יצרה קשר עם ראש העיר וסיפרה לו כי חתונתה של ביתה בוטלה כבר פעמיים בעקבות שינויים בהנחיות בצל הקורונה, ושהחלום של ביתה זה להתחתן בים.


ראש העיר נרתם מיד לעזור לזוג הצעיר שיר וגל לחגוג את אהבתם.

ערב טו'' באב , חוף הים , הלכו יד ביד ונישאו לצידם של 20 מחבריהם הקרובים.

הכל נעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מזל טוב!
חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 6 תגובות לכתבה.
 • אורח
  נחמד . שהינו בחוץ במקרה והיה מרגש לראות
  הגב 05.08.20 18:07
 • אורח
  לחתונה ברוט יודע להגיב, אבל שעובדי התברואה שלו פגעו לי ברכב ולקחו אחריות על המעשה לזה הוא לא מגיב.
  הגב 05.08.20 22:04
 • אורח
  יפה יפה מזל טוב
  הגב 05.08.20 23:38
 • אורח
  היה מאוד מרגש במקרה השתתפתי וזכיתי לשבע ברכות של החופה מזל טוב שירבו שמחות
  הגב 06.08.20 09:41
 • אורח
  אמן ואמן לכולנו רק בשורות טובות ב"ה 🙏
  06.08.20 10:44
 • אורח
  חבל שהקורנה לא ביטלה את החתונה שלי לפני 20 שנה .הקורנה לא מתייאשת מבטלת חתונות.על ימין ושמאל וגם כמה ניסיוניות של חתונה בכוח .יש כאלה התייאשו ממנה .שכחו מהחתונה בכלל איפה ההית גברת קורונה אצלי לא ההיתי צריכה את הגרוש הזה ההתחלה
  הגב 07.08.20 11:09
 • אורח

נתוני קורונה ארציים ליום רביעי 5/8, סיבה לאופטימיות! למרות העלייה במספר הנפטרים והחולים הקשים, ב - 10 הימים האחרונים מספר החולים החדשים יורד מיום ליום, ... נתונים מעניינים נוספים בכתבה

אם הציבור ימשיך להישמע להנחיות הבסיסיות של מסיכה, ריחוק והיגיינה סביר להניח שמספר החולים ימשיך במגמת הירידה והמשק יוכל להיכנס לגל השלישי הצפוי בחורף במצב טוב יותר

אבי בר | | תגובות: 12


בשבועיים האחרונים ניכרת ירידה עקבית במספר החולים החדשים, אך עדיין המספרים גבוהים . החל מתאריך 25/7 ועד היום מספר החולים החדשים פוחת מיום ליום כאשר בשבוע שעבר מספר החולים החדשים היה בממוצע יומי של 2000 חולים חדשים ואתמול מספרם ירד ל - 1692 שזה עדיין גבוה אך המגמה מראה על ירידה.

מה שמעיב על הנתונים המעודדים הם מספר הנפטרים והחולים קשה שמספרם ממשיך לעלות.

אם הציבור ימשיך להישמע להנחיות הבסיסיות של מסיכה, ריחוק והיגיינה סביר להניח שמספר החולים ימשיך במגמת הירידה והמשק יוכל להיכנס לגל השלישי הצפוי בחורף במצב טוב יותר

להלן הנתונים ליום רביעי5/8

מספר חולים חדשים -1692

אחוז השינוי מאתמול להיום במספר החולים החדשים - מספר המחלימים גבוה ממספר החולים החדשים הגידול הוא 4%-

קצב הכפלת חולים -על פי הנתונים, צפי הגל השני שמספר החולים יילך ויקטן

מספר חולים קשים -344

מספר חולים קשה מונשמים -104

מספר נפטרים -561

מספר חולים שוהים בבית חולים -745

מספר חולים פעילים כיום -24,635

מספר מחלימים מתחילת המגפה -51,331

מספר בדיקות אתמול - 23,767


הערה - מספר גופים רשמיים מדווחים על הנתונים בהפרשי שעות ולכן לפעמים יש פערים בנתונים

חדשות הנדל"ן be106

לוח הדירות הגדול של חדשות be106 מעל 100 נכסים


http://www.be106.net/realestate/sale
התפרסמו 12 תגובות לכתבה.
 • אורח
  במילה אחת, כתבה של גיבוב שטויות!!!
  הגב 05.08.20 14:12
 • אורח
  בטח ירד, ירדה כמות הבדיקות
  הגב 05.08.20 14:21
 • אורח
  פשוט עובדים עלינו. זורקים לנו נתונים כדי שנרגיש טוב
  הגב 05.08.20 14:27
 • אורח
  כל השנים של הזנחת מערכת הבריאות נרגיש אותם בחורף הקרוב, בשנים קודמות שכבו חולים במסדרונות עכשיו כל המחדלים יצופו אי אפשר לכסות את השמש עם כף היד. ממשלת הליכוד נכשלה בגדול רק שלא רוצים לקחת אחריות והעניים יאכלו אותה העשירים ישתמשו ברפואה הפרטית.
  הגב 05.08.20 14:28
 • אורח
  כל הצוות הרפואי קורס מהעומס איך יטפלו גם הקורונה. ביבי וליצמן קחו אחריות תתפטרו
  הגב 05.08.20 14:29
 • אורח
  ליצמן מזמן לא שר הבריאות . עכשיו יש תכשיט אחר. יולי אדלשטיין
  05.08.20 14:42
 • אורח
  ביבי גאון . בכוונה נותן תיקים לסמרטוטים שלו כדי שיספגו את החיצים ולא רק הוא ושלא יצליחו בתפקידיהם יותר ממנו .
  05.08.20 15:03
 • אורח
  אידלשטן תכשיט מזוייף כולו רוח סתם כמו ליצמן
  06.08.20 00:02
 • אורח
  עבודה עיתונאית מובחרת... הורידו את מספר הבידיקות ועכשיו פחות הדבקות... הבעיה הגדולה היא שמי שחולה ולא אובחן ידביק פי שלוש מאובחן... והטיחה של הנתונים בצורה כזאת תביא לגידול מהיר יותר... חלם זהכאן
  הגב 05.08.20 14:43
 • אורח
  בינתיים אני משלם את המחיר.מצבי הבריאותי מחריד ואין מוצא,,,
  הגב 05.08.20 14:45
 • אורח
  המספרים בכתבה לא מדוייקים.
  הגב 05.08.20 18:28
 • אורח
  מסכות רחוק והגיינה מצילות חיים
  הגב 05.08.20 22:43
 • אורח

עצומה חדשה קוראת לא לביטול סל התרבות הארצי בגני הילדים ובבתי הספר!.. מצ"ב לינק לחתימה

משרד החינוך יזם את התוכנית ומתקצב אותה, החברה למתנ"סים משמשת מסגרת ארגונית עבורה, והרשויות המקומיות אחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן.

לימור עידן | | תגובות: 1
קרדיט:אתר עצומה


בתי ספר בישראל יחד עם גני הילדים מקבלים מידי שנה תקציב עבור סל תרבות.

סל התרבות הארצי היא תוכנית חינוכית הפועלת בבתי הספר מכיתות הגן ועד יב', התכנית משותפת למשרד החינוך,החברה למתנ"סים והרשויות המקומיות.

משרד החינוך יזם את התוכנית ומתקצב אותה, החברה למתנ"סים משמשת מסגרת ארגונית עבורה, והרשויות המקומיות אחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן.

במסגרת סל התרבות נהנים הילדים מחשיפה לעולם התרבות,מפגשים עם סופרים, הצגות, מוזיאונים דברים שלא בהכרח ייחשפו אליהם במידה והמסגרת החינוכית לא תהיה מעורבת.

כעת, משרד החינוך החליט לסגור את סל התרבות הארצי .

הורים רבים דורשים כעת ממשרד החינוך לחזור בו מהחלטתו ולהמשיך להפעיל את עולם התרבות בעולם הילדים. הדבר חשוב להתפתחותם, לחשיפתם לעולם אחר ולסקרנותם בגילם הצעיר.


העצומה נפתחה ב30.7 וכבר הספיקה לקבל מעל 2500 חתימות של הורים הדורשים להמשיך להפעיל את תוכנית סל התרבות בבתי הספר.

להלן נוסח העצומה:

משרד החינוך החליט לסגור את סל התרבות הארצי!

ביטול סל תרבות ארצי משמעותו שהילדים שלנו , מכיתות גן עד גיל 18, לא יקבלו במסגרת הלימודים שום ארוע תרבותי משום סוג ! סל תרבות ארצי, מוסד שהוקם לפניי 30 שנה כשמטרתו לחשוף תלמידים בכ-ל הארץ, במיוחד עבור אלה שבאים ממשפחות שידם אינן משגת, לחשוף אותם ל: הצגות, מופעי מחול, מפגש עם סופר, תערוכה במוזיאון , קונצרט! וכו׳... וכל הטוב הזה במסגרת בית ספרית! כל גן ובית ספר בישראל קיבלו סל תרבות מתוקצב ומסובסד על ידי המדינה וכל שנה תלמידים נהנו מכך והעשירו את עולמם! איזה דור רוצים שיגדל כאן???? כזה שבקיא רק במתמטיקה ( 5 יחידות כמובן)? כזה שחושב רק על כסף? אפליקציות? או אוליי כזה שבקיא בתורת שלושת ה כ״כ של מיקי זוהר: כסף, כוח וכבוד? דור הסלבס? הפיטום? החזירות? דור המותגים???מופע/ ארוע תרבותי מעוררים הזדהות! גורמים לילד בכל גיל, לחשוב רגע, לעשות היקשים על חייו שלו : בפאן החברתי! בפאן האישי! וכל זה בתת מודע. זה חלק מקסם התרבות. ויש בישראל תרבות נהדרת! משובחת! כזו שגם הביאה הרבה כבוד למדינת ישראל בכל העולם!!!! כן כבוד!רוצים להרוג אותנו?????ישראל היפה??? אני כבר לא מרגיש כך. ארצי שלי, את מתכערת... מיום ליום יותר ויותר.הורים תתעוררו!!!!!!! תתעוררו!!!!!!אני ממש מבקש מכל מי שאכפת לו שיישתף. זו אינה גזרה שתיפגע רק בעולם התרבות אלא בעיקר בילדים שלנו! דור העתיד!

למעבר לעצומה:

https://www.atzuma.co.il/saltarbut
התפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • אורח
  ילאה ילאה
  הגב 08.08.20 14:41
 • אורח

משרדי האוצר והחינוך התחייבו להקצות 900 מיליון ש"ח לטובת תשתיות ואמצעי לימוד מרחוק לתלמידים ישראל; על פי הנתונים ל95 אלף תלמידים אין זמינות למחשבים או מכשירים המאפשרים למידה מרחוק

כך הודיעו נציגי המשרדים בוועדה לזכויות הילד שדנה בנושא הלמידה מרחוק ומה כמות המחשבים המחזיקה כל משפחה בישראל ועל הפערים בין העשרונים העליונים והתחתונים בישראל בכמות אמצעי התקשורת ומחשוב אותם הם מחזיקים.

חנה קקיאשוילי | | תגובות: 2
משרד החינוך


משרדי האוצר והחינוך התחייבו לוועדה לזכויות הילד – בימים הקרובים יוקצו 900 מיליון ₪ לטובת תשתיות תקשוב בבתי ספר ואמצעי לימוד מרחוק לתלמידים. הוועדה לזכויות הילד, בראשות ח"כ יוסף ג'בארין, קיימה בימים האחרונים דיון בנושא הצורך החיוני במחשב לכל ילד.

יו"ר הוועדה פתח את הדיון ואמר: "סוגיית הדיון היום היא מאוד חשובה ומאוד מאוד מדאיגה, במיוחד מאז פרוץ משבר הקורונה. אנחנו כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים, שככל הנראה תתחיל גם היא דרך למידה מרחוק, ולא נראה שמשרד החינוך ערוך כלל. הוועדה ומרכז המחקר והמידע פנו למשרד החינוך לקבל מהם נתונים על היקף המחסור של מחשבים ואינטרנט לתלמידים, ולא קיבלנו תשובה. ממה שאנו הצלחנו לגבש מנתונים, יש מעל מאה אלף תלמידים אשר לא יוכלו להתחבר למערכות הלימוד מרחוק, וזה מצב לא מתקבל על הדעת. לא ייתכן שתלמידים יישארו מאחור, וזאת לאחר שכבר הפסידו חודשים רבים, מאז חודש מארס, ללא מענה ראוי ממשרד החינוך".

מריה רבינוביץ', ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, אמרה כי אכן לא התקבל מענה ממשרד החינוך, ולכן נאספו נתונים ממקורות שונים, אבל אם להסתמך על מה שהצהיר משרד החינוך הרי שהמספר התלמידים ללא אמצעי קצה הוא לכל הפחות 95 אלף תלמידים- הסיבה יכולה להיות בגלל שאינם מחזיקים בבית מחשב/מכשירים סלולריים/טאבלט שמאפשרים למידה מרחוק או שהמכשיר אינו זמין להם בגלל שמכשיר נמצא בשימוש בני המשפחה האחרים.

נקודה נוספת שציינה רבינוביץ' היא כי מהניתוח של אגף הכלכלן הראשי באוצר עולה כי בעוד שלכל תלמיד מהעשירון העליון יש בממוצע שני מחשבים במשק בית, רק לרבע מהתלמידים בעשירון התחתון יש מחשב אחד במשק הבית – כלומר, קיים פער של פי 10 בין העשירון העליון לתחתון בכמות המחשבים לתלמיד.


מהניתוח של אגף הכלכלן הראשי עלה כי בעוד שלכל תלמיד מהעשירון העליון יש בממוצע שני מחשבים, רק לרבע מהתלמידים בעשירון התחתון יש מחשב אחד במשק הבית. כלומר, קיים פער של פי 10 בין העשירון העליון לתחתון בכמות המחשבים לתלמיד. על פי עורכי הניתוח באגף הכלכלן הראשי, ממצא זה ממחיש את קושי יישום הלמידה מרחוק של תלמידים המגיעים מהעשירונים הנמוכים, אשר מהווים יותר מחמישית מסך התלמידים במערכת החינוך. למעשה, לרוב משקי הבית בעשירון התחתון אין מחשב או חיבור לאינטרנט והם חסרים את התשתית הנדרשת להוראה מרחוק. בדוח מציינים כי יצוין כי אחוז משקי הבית עם ילדים גבוה הרבה יותר בעשירון התחתון (כ 66%) מהאחוז בעשירון העליון 11%.ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל טכנולוגיה במשרד החינוך, אשר אחראי על נושא הלמידה מרחוק, אמר: "הצורך שאנו פועלים לגביו הוא 9% מכלל התלמידים, לא כולל המגזר החרדי, שאין להם אינטרנט וציוד קצה כאמצעי למידה. מדובר על 1.5 מיליון תלמידים, כלומר, הצורך הוא כ-140 אלף מחשבים עם חבילות תקשורת. הפתרון שגיבשנו לנושא הוא שהמחשבים יוקצו לבתי הספר, אשר ינהלו את זה כספריית השאלה, שכן המנהלים הם אלה שמכירים הכי טוב את הצורך. זהו צורך תמידי, לא רק בתקופת הקורונה אלא גם בשגרה, כי גם כשאין למידה מרחוק, עדיין רוצים לקיים למידה דיגיטלית המותאמת למאה ה-21. אנחנו רק מחכים לאישורים להפעיל את זה באופן מיידי, וגם במשרד האוצר יש הרבה נכונות והבנה לפתור את זה".

מוחמד חלאילה, רפרנט חינוך באגף התקציבים במשרד האוצר: "בימים אלה אנחנו מגבשים את הדברים עם משרד החינוך ויש הסכמות משמעותיות לתקצוב. יש הסכמות לתקצוב של חצי מיליארד ₪ לתשתיות תקשורת לבתי ספר, וכן תקציב של 400 מיליון ₪ למחשבים, עם חבילות תקשורת, ביטוח, ועמדות טעינה בבתי ספר, אשר יוקצו במתכונת של ספריות השאלה דרך מנהלי בתי הספר. אנו עובדים במלוא המרץ, זה יעלה לאישור הממשלה בימים הקרובים, ואני מקווים בהקדם האפשרי לצאת עם הבשורה, ועם הקול הקורא לרכישת הציוד, מתוך הבנה של לוח הזמנים הצפוף".

התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • אורח
  איזה מסכנים
  הגב 08.08.20 14:42
 • אורח
  כמה מלל בלי שום תכלס.
  הגב 08.08.20 20:36
 • אורח

יש לכם שאלה? ילדי בת ים מוזמנים לשלוח סרטון בו הם שואלים את ראש העיר שאלות עליהם ירצו לקבל תשובה..סרטון הסבר מצורף

את הסרטון יש לשלוח למספר הווטסאפ המצורף או לדף הפייסבוק.

לימור עידן | | תגובות: 9
קרדיט: עיריית בת ים


ראש העיר, צביקה ברוט קורא לילדי בת ים לצלם סרטון בו הם שואלים את ראש העיר מספר שאלות.

צביקה ברוט מבטיח לענות על כל שאלות הילדים בדף הפייסבוק שלו.

לצילום ושליחת הסרטונים יש לצלם את הילד שואל את השאלה ולאחר מכן לשלוח את הסרטון לטלפון שמספרו 058-5106666 או אל דף הפייסבוק של ראש העיר.חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 9 תגובות לכתבה.
 • אורח
  יש לי שאלה לראש העיר: למה אתה אידיוט?
  הגב 05.08.20 13:26
 • אורח
  למה לא מאפשר לי לשלוח דרך הואטסאפ?
  הגב 05.08.20 13:36
 • אורח
  מדוע לא מתקנים מעבר חצייה בצומת ראשיתה בלפור מסירה הודעתי למוקד 4 פעמים......
  הגב 05.08.20 16:44
 • אורח
  לא ניתן לשלוח דרך וואטסאפ אז למה לפרסם מספר ולהטעות אזרחים?????
  הגב 05.08.20 20:16
 • אורח
  חחח איזה ראש עיר גבר
  הגב 05.08.20 23:37
 • אורח
  מה עם מעבר חצייה בצומת מוסיקה בלפור מחוק לגמרי כבר חודש 4 הודעות למוקד 107 הכל שווה לת.... אתם מבינים לבד
  הגב 06.08.20 12:03
 • אורח
  מה קורה עם הבנין המחורבן המגעיל בכיכר הגבול שער הכניסה העלובה לבת ים הצפונית. מתי יעיפו משם את הגועל נפש הזה בושה וחרפה לבת ים למדינת ישראל. יותר מכוער וגורלי מכניסה למחנה פליטים בעזה או בשכם ברשות הפלסטינאית. נכנסים עשרות אלפים ביום גם מהעירייה ולא מזיז להם שום כלום בינתיים כתבו את בנין הגועל נפש בעובי בכמה שקלים עד שתשבו בועדות שלכם לגבי תכנית לכניסה לעיר הרי המשיח יגיע על חמור מאוד מיוחד,חמור שקוף.
  הגב 06.08.20 12:10
 • אורח
  ברחוב ליבורנו פינת כובשי החרמון תמיד חונה מכונית שחורה (ואן) במקום אסור וגורם לנהגים שיוצאים מחובשי החרמון לליבורנו בגלל חוסר רעיה עד חצי מהרחוב להיכנס ישר וגורם לתאונות .אבקש לחסום את מקום עם ברזלים לפני המעבר חציה כדי לא להרשות למכוניות להחנות שם .בתודה מראש.קאמי יגאל
  הגב 07.08.20 08:36
 • אורח
  צביקה עשיתה שינוי עצום בעיר אל תתיחס אף פעם לתגובות הרעות אף אחד כאן ובפייסבוק לא מבין עד כמה זה קשה להיות ראש עיר זה לא רק לקנות נדנדה ומתקנים חדשים לגינה זה הרבה מעל זה תתעלם מהם ותמשיך לשדרג את בת ים אוהבים אותך
  הגב 08.08.20 14:44
 • אורח

פעילויות ספורט לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים,יתחילו היום (5.8) וימשיכו במהלך אוגוסט במרכז למשפחות בבת ים. לינק לרישום מצ"ב

הבית למשפחות ,הגליל 6 בת ים

לימור עידן | | תגובות: 0
קרדיט:המרכז למשפחות פייסבוק


פעילויות קיץ מיוחדות של ספורט ומשחקי אולימפיאדה לילדים עם צרכים מיוחדים במרכז למשפחות בת ים.

החל מהיום 5.8 יתחילו סדנאות ספורט לבני נוער עם צרכים מיוחדים בגילאי 11-21 ,במרכז למשפחות.

בהמשך אוגוסט ,בתאריכים - 11/8 , 17/8 , 18/8 יוכלו להגיע גם ילדי הגן וילדי בית הספר היסודי יחד עם משפחותיהם לאירועי ספורט נוספים לכל המשפחות בניהם תחנות ספורטיביות ומשחקי אולימפיאדה.

לרישום יש ללחוץ על הלינק המצורף

לחץ כאן


הפעילות מתקיימת בקבוצות של עד 18 משתתפים

הבית למשפחות ,הגליל 6 בת ים


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

לידיעת הציבור הדתי בבת ים! רחצה בהפרדה לגברים ולנשים תתקיים בימי ראשון בכל חודש אוגוסט בבריכת הקאנטרי בבת ים

הכניסה בימים אלה תהיה מוזלת לתושבי העיר. העלות לתושב בת ים הינה 30 ₪, והעלות לתושב חוץ 50 ₪.

לימור עידן | | תגובות: 9
קרדיט:קאנטרי בת ים פייסבוק


עיריית בת ים בשיתוף פעולה עם קאנטרי בת-ים יקיימו ימים סגורים לנשים בלבד ולגברים בלבד בבריכת הקאנטרי במהלך חודש אוגוסט.

יום הרחצה בהפרדה יתקיים בימי ראשון 9,16,23,30/8/20, בין השעות 7:00-13:00. כל שבוע לסירוגין- גברים , נשים (עם ילדים) , כך שה- 9 ו- 23 לחודש מיועדים לגברים, וה- 16 וה-30 לחודש מיועדים לנשים.

הכניסה בימים אלה תהיה מוזלת לתושבי העיר. העלות לתושב בת ים הינה 30 ₪, והעלות לתושב חוץ 50 ₪.

על מנת לקבל את ההנחה יש להציג בכניסה תעודת זהות עם ספח. ילדים מתחת לגיל שנתיים אינם חייבים בתשלום. התשלום יתבצע במזומן או אשראי.

הכניסה תכלול שימוש בבריכה חיצונית, מלתחות ומקלחות. מתוקף הוראת משרד בריאות בריכת הפעוטות תהיה סגורה. לאורך כל שעות הפעילות מפעיל בריכה, מצילים, חובש, אנשי עזרה ראשונה ושירותי ניקיון יהיו נוכחים לרווחת התושבים.

יודגש כי הימים בהפרדה יתקיימו בימי ראשון, יום בו בריכות הקאנטרי היו סגורות עד עכשיו.


צביקה ברוט, ראש העיר:

"אני שמח לבשר כי הצלחנו להגיע יחד עם קאנטרי בת-ים להסכמה כי במהלך חודש אוגוסט יהיו מספר ימים בהם תתקיים רחצה בהפרדה בקאנטרי בעיר. זוהי בשורה משמחת, שנועדה נועד לתת מענה לתושבי העיר אשר מקפידים על הפרדה ברחצה ליהנות מבריכה בתחומי העיר בימי הקיץ החמים."


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 9 תגובות לכתבה.
 • אורח
  מה עוד יהיה לציבור החרדי בלבד, גם גני ילדים שאנחנו רק נחלום עליהם, שופכים ים כסף מכלל התושבים כדי להביא עוד דתיים מערים אחרות לגנים ומסבסדים על חשבון כל הציבור, כמה עוד נהיה בתוך הכפייה הזו
  הגב 05.08.20 10:02
 • אורח
  ראש העיר מוכר אותנו לדתיים
  הגב 05.08.20 10:04
 • אורח
  מה יש לכם נגד החרדים/ דתיים? עוכרי העם היהודי! אני לא חרדי.שנאת חינם בחודש הכי קשה לעם היהודי! אתם רוצים למחוק את זהות העם היהודי?!!
  הגב 05.08.20 11:30
 • אורח
  תחיו ותנו גם לחיות בלי כפייה מכל הכיוונים
  05.08.20 14:31
 • אורח
  שתוק אתה דתי כנראה
  08.08.20 14:45
 • אורח
  שונאי יהודים, תעברו לגור בעזה, יקבלו אתכם ב"זרועות פתוחות" הזרוע של עז א- דין אל קסאם.
  הגב 05.08.20 11:33
 • אורח
  תתחילו לעבוד כמו כל מי שמשלם מיסים ותפסיקו להדיר מגזרים שלמים
  05.08.20 14:34
 • אורח
  הדתיים האלה חצופים עופו מהמדינה שלנו כבר לא משלמים כלום ורק מקבלים תחנקו זבלים
  הגב 05.08.20 23:39
 • אורח
  זבלים אלו מה נסגר איתם כבר
  הגב 08.08.20 14:44
 • אורח

קטין בן 15 נתפס רוכב על קטנוע חשמלי גנוב בבת ים

במקביל להליך הפלילי יינקטו נגד החשוד גם הליכים תעבורתיים.

לימור עידן | | תגובות: 1


אמש (ב') במהלך פעילות מבצעית כנגד עבירות המבוצעות על ידי רוכבי רכבים דו גלגליים ובתוכם כלים חשמליים הבחינו שוטרים בקטנוע שנוסע באופן חשוד ברחוב יוחנן הסנדלר בבת ים.

למראה ניידת המשטרה ניסה רוכב הקטנוע להימלט אולם נתפס ע"י השוטרים לאחר מרדף. מבירור נסיבות המקרה עלה כי רוכב הקטנוע, קטין תושב בת ים צעיר בן 15. גנב את הקטנוע החשמלי יום קודם לכן ונהג בו מבלי שהוציא מעולם רישיון נהיגה.

הקטין נעצר והועבר לחקירה אשר בסיומה שוחרר למעצר בית.

במקביל להליך הפלילי יינקטו נגד החשוד גם הליכים תעבורתיים.


חדשות בת ים בוואטסאפ

תושבי בת ים המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות בת ים לחצו על הלינק

http://www.be106.net/whatsapp/group/49
התפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • אורח
  באיזה יום ושעה יוחננוף.איץ נדע אם להכנס לבידוד .תרסמו בבקשה
  הגב 04.08.20 21:43
 • אורח
עבור לעמוד הבא
עבור לעמוד הקודם
לקריאת הכתבות יש לדפדף לעמוד הבא, ניתן לדפדף באמצעות לחיצה על החץ בצד שמאל