הקטן
הגדל
היפוך צבעים
עכבר גדול
בהירות
ניגודיות
הדגשת כותרות
גווני אפור
בטל שינויים
פרוייקט התחדשות עירונית חדש במתחם רוטשילד – רינגלבלום – בצ'אייב בפתח תקווה אושר להפקדה המתחם, המשתרע על פני 5.52 דונם ובו 54 יחידות דיור, יעבור הריסה של 6 מבנים קיימים ויתווספו כ-220 יחידות דיור חדשות ב-4 מבנים
ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, הניח את אבן הפינה לפרויקט "נאות הגפן" ברמת אליהו אשר ישלב משפחות ותיקות מהשכונה עם משפחות צעירות של אנשי קבע
למכירה דירה בשכונה דתית ברחובות, ברחוב סגור בשבת דירת 4.5 חדרים מרווחת עם מרפסת סוכה, ממ"ד, מטבח כשר, מחסן משותף, שיפוץ יסודי, מחיר: 2,150,000 ש"ח. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 055-970-7114.

משרד המשפטים והרשות הממשלתית להתחדשות מפרסמים תקנות שיובילו לשקיפות בעסקאות התחדשות עירונית: אימות חתימה, חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים ועוד

התקנות, שעוסקות הן באופן בו יש לבצע את העסקה והן בתכניה, קובעות דרישות חדשות שהצורך בהן עלה מהניסיון הנצבר בשטח. התקנות יחולו גם על עסקאות פינוי-בינוי וגם על עסקאות מסוג התחדשות בניינית (תמ"א 38 והחלופות לה).

חנה קקיאשוילי | | תגובות: 0
אתר בנייה בראשון לציון -מנהלת רמת אליהו


סגן רה״מ ושר המשפטים, יריב לוין, בשיתוף פעולה עם שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, העביר לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות בעניין צורתה ותוכנה של עסקת התחדשות עירונית.

התקנות גובשו במשרד המשפטים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ומטרתן להגביר את השקיפות בעסקאות אלה, לקדם ביצוע של עסקאות הוגנות, ולאפשר את ביטולן באם לא עמדו ברף הנדרש.


לאחר שבשנת 2022 התפרסמו תקנות המחייבות את היזמים לערוך כינוס לבעלי הדירות לפני כל התקשרות בעסקה, ולהציג להם מסמך המפרט את עיקרי הצעת היזם, מטרתו של המהלך הנוכחי הינה לקבוע כללים מחייבים לעניין העסקה עצמה.


התקנות, שעוסקות הן באופן בו יש לבצע את העסקה והן בתכניה, קובעות דרישות חדשות שהצורך בהן עלה מהניסיון הנצבר בשטח. התקנות יחולו גם על עסקאות פינוי-בינוי וגם על עסקאות מסוג התחדשות בניינית (תמ"א 38 והחלופות לה).


להלן עיקרי ההסדרים שנקבעו בתקנות החדשות:


• דרישה לפיה עורך דין יאמת את חתימתו של בעל הדירה על עסקת התחדשות עירונית, וזאת לאחר שווידא כי בעל הדירה מבין את מהות העסקה ומשמעויותיה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושבעל הדירה חותם מרצונו.

• העסקה תכלול פרטים מזהים מלאים של היזם, תוך חובה לגלות מי הם בעלי השליטה בחברה, כך שבעל דירה יוכל לדעת מול מי הוא עומד בעת חתימה על ההסכם.

• חובה לגלות כל אפשרות לניגוד עניינים של היזם וכל מי שפועל מטעמו בקשר לפרויקט.

• חובה לציין את סוג העסקה בעת החתימה על החוזה (ולא להותיר זאת לשלב מאוחר יותר) - פינוי בינוי, התחדשות בניינית בדרך של הריסה ובנייה מחדש, או בדרך של עיבוי וחיזוק.

• חובה לציין בעסקה את התאריך בו נחתמה עסקה ראשונה עם בעל דירה בבית המשותף. יודגש כי ממועד זה נגזרות זכויות מהותיות, כדוגמת הזכות לבטל העסקה בשל עיכוב בקידומה, זכויות קשישים ועוד.

• חובה לציין מועדים מרביים לאישור תב"ע, להוצאת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה.

• ציון התמורה, או עקרונות לקביעת התמורה, שיקבל כל בעל דירה בפרויקט.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות לבניית דירת התמורה, בדומה לנדרש ברכישת דירה חדשה. גובה הערבות לא יפחת משווי דירה הדומה במאפייניה לדירת התמורה. לעניין זה יקבע נוסח ערבות אחיד בתקנות.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות בלתי מותנית הניתנת לפירעון עם דרישה, להבטחת תשלום דמי השכירות לתקופה הפינוי, עד קבלת הדירה החדשה.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות גם בעסקת עיבוי וחיזוק, להבטחת השלמת ביצוע העבודות שהובטחו לבעלי הדירות.


אי קיומם של דרישות אלה בנוגע לחוזה שנחתם בין יזם לבעל דירה יוביל, במקרים מסוימים, לבטלות העסקה. ניתן יהיה לפנות לממונה על פניות הדיירים בבקשה לאשר את בטלות העסקה, ולמחוק את הערת האזהרה, אם נרשמה.


בנוסף, מפרטות התקנות רשימת נושאים שיש לכלול בעסקה, אך ניתן להשלימם בהסכמת הצדדים, אם לא נכללו בהסכם מראש.


אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "התקנות כוללות הסדרה מקיפה של הסכמי התחדשות עירונית. הן עוסקות גם בדרך ההתקשרות, וגם בתכניה, והכול במטרה לקדם התקשרויות הוגנות, שקופות וראויות, שמייצרות שוק משוכלל ואיכותי. ההסדרים שנקבעו יגנו על זכויות בעלי הדירות מחד, ומאידך ישרתו גם את היזמים בכך שיקדמו פשטות ואחידות בעסקאות, ובכך יאפשרו קרקע בטוחה ונוחה לקידומן. הסדרים דומים שיצרנו בעבר מיסדו ושיפרו מאוד את ההתנהלות בשוק, ואפשרו את היקפי הפעילות העצומים שאנו רואים כיום בענף ההתחדשות העירונית."


מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "התקנות הן שלב נוסף במהליכים שנועדו לספק הגנה לדיירים לאורך כל שלבי הליך ההתחדשות העירונית. החלטה לחתום על עסקת התחדשות עירונית היא אחת ההחלטות המשמעותיות שמקבל בעל דירה, והתקנות המוצעות נועדו לקבוע כללים לעסקה כזו כדי לוודא שהוא לא יקופח במסגרתה. ברצוני להודות למחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) בראשותה של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (אזרחי), עו"ד כרמית יוליס".


כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי): "לצד הליכי חקיקה דרמטיים לקידום מיזמי התחדשות עירונית, אנו תמיד עם העיניים אל בעלי הדירות ומודעים לצורך במעטפת הגנה עליהם בשוק ההולך ומתפתח. התקנות שהוגשו עתה לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, נועדו להבטיח את הבטוחות עבורם, להביא לחיזוק האמון בין השחקנים השונים בתהליך ולהגברת הוודאות בתחום. קיבלנו מספר רב של הערות מהציבור לטיוטת התקנות, כאשר הנוסח שהוגש משקף כמה שינויים שהוחלט לאמצן".


התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

פרוייקט התחדשות עירונית חדש במתחם רוטשילד – רינגלבלום – בצ'אייב בפתח תקווה אושר להפקדה המתחם, המשתרע על פני 5.52 דונם ובו 54 יחידות דיור, יעבור הריסה של 6 מבנים קיימים ויתווספו כ-220 יחידות דיור חדשות ב-4 מבנים

מערכת האתר | | תגובות: 0
צילום:טיטו אומן אדריכלים בע״מ


הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה את פרוייקט ההתחדשות העירונית במתחם רוטשילד – רינגלבלום – בצ'אייב, בסמוך לתוואי הרכבת הקלה בפתח תקווה. המתחם, המשתרע על פני 5.52 דונם ובו 54 יחידות דיור, יעבור הריסה של 6 מבנים קיימים ויתווספו כ-220 יחידות דיור חדשות ב-4 מבנים בבינוי מרקמי. הפרוייקט יכלול מבנה ייחודי מעורב שימושים הכולל מגורים, מסחר ומבנה ציבור.

התכנון מציע דירות קטנות לזוגות צעירים ומעבר להולכי רגל מרחוב רוטשילד בין הבניינים הנפגש בשטח ציבורי פתוח על רחוב בצ'אייב. קומת המסד המסחרית תעטוף את השצ"פ ותכלול גם גן ילדים. בנוסף, התכנון מציע חיבור בין רחובות רינגלבלום לבצ'אייב, והחזית המערבית של הפרוייקט תכלול דופן מסחרית, שטחי ציבור וחיבור בין שני הרחובות.

ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, הדגיש את חשיבות הפרוייקט: "מרכז העיר נמצא בראש סדר העדיפויות התכנוני ואנחנו מקדמים ובוחנים כל העת מגוון פרוייקטים אשר צפויים לשנות את פני האזור בשנים הקרובות. עיריית פתח תקווה משקיעה מאות מיליוני שקלים מידי שנה בשדרוג מרכז העיר ואזורי המסחר, לרבות ההשקעה הגדולה בשוק העירוני וסביבתו, הקמת מתחמי פנאי ומעונות סטודנטים וכן בשיפור החזות. פעולות אלו יאפשרו כבר בתוך שנים ספורות להגשים את החזון ע"י חיזוק האוכלוסייה המקומית ויצירת מוקד משיכה לתיירים במרכז העיר."צילומים:טיטו אומן אדריכלים בע״מהתפרסמו 0 תגובות לכתבה.

דירות למכירה

לפרסום נכס - 055-970-7114

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, הניח את אבן הפינה לפרויקט "נאות הגפן" ברמת אליהו אשר ישלב משפחות ותיקות מהשכונה עם משפחות צעירות של אנשי קבע

מערכת האתר | | תגובות: 3
צילום מתוך דף הפייסבוק רז קינסטליך


ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, הניח את אבן הפינה לפרויקט "נאות הגפן" בשכונת רמת אליהו, מיזם ייחודי המיועד לשדרוג דירות שיכון וקליטת משפחות צעירות. הפרויקט ישלב משפחות ותיקות מהשכונה עם משפחות צעירות של אנשי קבע, ויכלול בניינים חדשים במסגרת ההתחדשות העירונית הגדולה במדינה. קינסטליך מביע שמחה לראות את המשפחות המשתלבות ומדגיש את היתרונות שיהנו מהם התושבים החדשים, כולל חינוך מוביל, תעסוקה, מסחר, בילוי, פנאי ותרבות. הוא מודה לכל השותפים לפרויקט, ביניהם רשות הממשלתית להתחדשות עירונית, רשות מקרקעי ישראל, מנהלת המגורים של צה"ל, דוד מנצור – ראש מנהלת רמת אליהו, וגורמי העירייה המעורבים.

התפרסמו 3 תגובות לכתבה.
 • תוך כמה זמו נראה ביניין?
  הגב 10.04.24 10:45
 • האם זה לרכבת של אנילביץ?
  הגב 10.04.24 10:45
 • האם זה כולל את אנילביץ 2 שחתמו לניו הופ?
  הגב 10.04.24 10:47
 • אורח

למכירה דירה בשכונה דתית ברחובות, ברחוב סגור בשבת דירת 4.5 חדרים מרווחת עם מרפסת סוכה, ממ"ד, מטבח כשר, מחסן משותף, שיפוץ יסודי, מחיר: 2,150,000 ש"ח. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 055-970-7114.

מערכת האתר | | תגובות: 2


למכירה באזור הדתי ברחובות, דירת 4.5 חדרים . בטאבו מופיע 3 חדרים אך לאחר שיפוץ הוסבה הסבה ל 4.5 חדרים מרווחים. הדירה כוללת מרפסת סוכה גדולה בשטח של 12 מ"ר, אשר בשגרה סגורה ומהווה חדר לכל דבר עם גג נפתח בחג הסוכות. כמו כן, מרפסת שירות הוסבה לחצי חדר לשינה.

הדירה 67 מ"ר מציעה 2 שירותים ומקלחת, מעלית שבת, ממ"ד, ומחסן משותף עם שני שכנים. הרחוב סגור לתנועה בשבת, מה שמעניק שקט וביטחון לדיירים. הדירה עברה שיפוץ יסודי לפני חמש שנים, והיא ממוקמת בחזית הבניין עם כיווני אוויר מזרח, דרום ומערב. בכל קומה ישנם שני דיירים בלבד, והדירה מצוידת במטבח כשר, חימום גז ודוד שמש, ומרפסת שירות גדולה.

המחיר המבוקש לדירה הוא 2,150,000 ש"ח. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 055-970-7114.

התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • 67 מטר 4.5 חדרים מרווחת? לא ברור בכלל
  הגב 07.04.24 19:37
 • ראשית : מוזמן להתקשר, שנית יתכן שיש טעות ולא הודפסה הסיפרה אחת.
  07.04.24 21:48
 • אורח

נדל"ן מסחרי ל - 3 חודשים חינם! להשכרה אולם תצוגה ענק 220 מ"ר לכל מטרה בדרך המכבים בראשון לציון על ציר התנועה הכי מרכזי ליוצאים ובאים לראשון לציון. בנוסף, השכרה מתחם 300 מ"ר אשר שימש מוסך. ולהשכרה מחסן 50 מ"ר גובה 8 מ"ר. ללא דמי תיווך. לפרטים 055-970-7114

מערכת האתר | | תגובות: 0אולם תצוגה

בדרך המכבים בראשון לציון (כביש ראשון לציון – בית דגן) מוצע להשכרה אולם ענק המתאים לתצוגה ומכירה.

האולם ממוקם וחולש על הציר הראשי בו חולפים מידי יום עשרות אלפי כלי רכב ליוצאים והבאים בראשון לציון לכיוון גוש דן וחזרה

מדובר ב אולם תצוגה גדול המתאים לכל מטרה בשטח 220 מ"ר

באולם מטבחון ושירותים

לאורך הרחוב והסביבה חנייה נוחה למבקרים

דמי השכירות המבוקשים 19:000 ₪


מוסך

באזור התעשייה הישן ברחוב משה בקר ראשון לציון מוצע מתחם אשר שימש לאחרונה כמוסך, כולל עמדה ברישיון לתדלוק כלי רכב בגז

המקום סמוך לתחנת דלק ומוסכים נוספים

שטח המתחם 300 מ"ר

כולל משרדים

דמי השכירות המבוקשים 22,000 ש"ח


מחסן

באזור התעשייה הישן ראשון לציון מוצע להשכרה מחסן 50 מ"ר בגובה 8 מ"ר

במחסן בקומת קרקע ונוח לפריקה והעמסה

דמי השכירות המבוקשים 4000 ש"ח


תקופה חינם

למשכירים נכסים לתקופה ארוכה , יינתנו 3 חודשים התארגנות וכניסה ללא תשלום . בכפוף לתקופת השכירות


ללא תיווך

הנכסים הללו מוצעים לכניסה מיידית וללא דמי תיווך

פרטים נוספים על הנכסים הללו 055-970-7114


בעלי נכסים המעוניינים להופיע בפינת הנדל"ן מוזמנים לקבל פרטים ב - 052-8030056
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

פרויקט "הסיטי" גבעתיים: מגדל המשרדים "ביונד" בכניסה הצפונית המתנשא לגובה 80 קומות צפוי להניב לעיריית גבעתיים כ-40 מיליון ש"ח

מערכת האתר | | תגובות: 0
צילום מתוך דף הפייסבוק רן קוניק העמוד הרשמי


רבים מתושבי העיר אינם מכירים את הפרויקטים החדשים בכניסה הצפונית לעיר מכיוון ארלוזורוב. פרויקט "ביונד" של חברת תדהר, הממוקם מימין בתמונה, כולל את מגדל המשרדים הגבוה בארץ בגובה 80 קומות. לצידו ייבנה בניין עם 500 דירות קטנות המיועדות לשכירות בלבד, וביניהם מרכז מסחרי, מרכז כנסים, אולמות ומרכז ספורט גדול הכולל בריכת שחיה ומגרשי ספורט.

משמאל לפרויקט "ביונד", בצבע לבן, נמצא מגדל הדירות "הייטאואר" בן 55 קומות, שמתוכנן להתאכלס בחודש הקרוב. לצידו, ולא נראה בתמונה, נמצא בית הדיור המוגן של רובינשטיין שעדיין בשלבי בנייה.

האזור כולו נקרא "הסיטי" גבעתיים, והוא יתחבר בעתיד באמצעות גשר לבניני המגורים ממזרח לאריאל שרון, מגדל השחר, ערבי נחל ועוד. ההכנסות מארנונה ממגדל "ביונד" בלבד מוערכות בכ-40 מיליון ש"ח, מה שמדגיש את חשיבותו הכלכלית לעיר.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

תלמידי כיתה יא 4 מקריית החינוך אורט רחובות בסיור מרתק בבסיס תל נוף כחלק מתכנית FUTURE READY

מערכת האתר | | תגובות: 0
צילום מתוך דף הפייסבוק קריית החינוך אורט רחובות


תלמידי כיתה יא 4 מקריית החינוך אורט רחובות יצאו לסיור מרתק בבסיס תל נוף, כחלק מתכנית FUTURE READY, למרות החשש לביטול עקב המצב הבטחוני. הסיור התמקד באזור תפעול וניסויים של חיל האוויר, במיוחד בתחום המגמה של התלמידים - מכטרוניקה, והציע הזדמנות נדירה להתחשף מקרוב לתעשייה ולאפשרויות העתידיות בשירות הצבאי.

התלמידים נפגשו עם אנשי חיל האוויר המקצועיים והמסורים, ששיתפו אותם בידע ובסיפורים על פעילותם. הם התרשמו מהטכנולוגיה המתקדמת, מהמקצועיות של אנשי הצוות ומהמורכבות של משימותיהם, ובמיוחד מהשיתוף בין צוות הקרקע לטייסים. הסיור עורר השראה וחיזק את רצונם להשתלב בעתיד בחיל האוויר ולתרום לביטחון המדינה.

הודיה מיוחדת מגיעה לרפי ברקאי מצוות FUTURE READY בקריית החינוך, שתכנן וליווה את הסיור באופן מקצועי. תמיר רובין, רכז מכטרוניקה באורט רחובות, היה חלק מהמארגנים של האירוע.

התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

400 משתתפים במפגש תושבים עם ראש העיר על התחדשות "המבואה הצפונית" בבת-ים

מערכת האתר | | תגובות: 2
צילום: עיריית בת-ים


באירוע שהתקיים ב-03 באפריל 2024, הגיעו 400 משתתפים למפגש תושבים שקיימה עיריית בת-ים בשיתוף עם מינהלת התחדשות עירונית, על התחדשות "המבואה הצפונית" בעיר. המפגש נערך באולמי מגדלי הים התיכון, בנוכחות ראש העיר צביקה ברוט ומהנדסת העיר מיכל מאיר, והונחה על ידי עומר זיו, ראש המינהלת להתחדשות עירונית, ואדריכלית העיר, שירה שפרכר.

במהלך המפגש, ראש העיר הדגיש את חשיבות התכנית ואת מחויבות העירייה לתושביה, וציין כי התכנית תקודם בוועדה ממשלתית מיוחדת לקיצור לוחות הזמנים. מהנדסת העיר הסבירה על הערכים התכנוניים שיבואו לידי ביטוי בתכנית, והאדריכל עידו אלונים ממשרד "אלונים גרוביץ' אדריכלים" הציג את העבודה התכנונית שנעשתה עד כה. רום ענו, היועצת החברתית לפרויקט מחברת "מודוס", הציגה את התהליכים החברתיים הקיימים והצפויים.

תכנית המבואה הצפונית, המקודמת במסלול "תכנית שכונתית", מובלת על ידי עיריית בת-ים וממומנת על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המתחם, בעל חשיבות אסטרטגית גבוהה, ממוקם בכניסה הצפונית לעיר וכולל את קו הרכבת הקלה המחבר בין בת-ים למוקדים עירוניים נוספים.

המינהלת להתחדשות עירונית של עיריית בת-ים מספקת שירותים ללא עלות בתחומי ההתחדשות העירונית, כולל הנגשת מידע, סיוע לדיירים בהתארגנות, גישור סכסוכים, הכוונה משפטית ובדיקות היתכנות לפרויקטים. המנהלת ממליצה לתושבים להתייעץ עמהם לקבלת מידע ממקור ראשון על מדיניות העירייה לקידום התחדשות עירונית.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת להתחדשות עירונית בת-ים בטלפון 076-5333880 או ליועצת החברתית בצוות התכנון בטלפון 04-911-2633.

התפרסמו 2 תגובות לכתבה.
 • כיצד העיר מתכוננת עם מקלטים ציבוריים ומקומות מיגון לשעת הצורך??? יש איומים של משהו רציני שעומד לקרות😢
  הגב 04.04.24 15:41
 • אה, חשבתי לקחנו חלק מדרום תל-אביב...
  הגב 06.04.24 08:56
 • אורח

למכירה דירת 4.5 חדרים בשכונת מישור הנוף בראשון לציון, 110 מ"ר, חניה ומרפסת שמש, נוף לפארק - מחיר: 2,550,000 ש"ח. לפרטים 03-382-0345.

מערכת האתר | | תגובות: 5


דירת 4.5 חדרים מוצעת למכירה בשכונת מישור הנוף המבוקשת והאיכותית בראשון לציון. הדירה בנויה מ-110 מ"ר, מרווחת וכוללת מרפסת שמש. היא ממוקמת בקומה הרביעית מתוך תשע קומות בבניין.

בדירה שני חדרי מקלחת ושירותים, אופן ספייס גדול ומרווח עם פינת אוכל מוגדרת, מטבח משודרג עם מקומות אחסון רבים, חניה מוצמדת, מזגן מיני מרכזי בכל הבית, והיא חזיתית פונה לכיוון הפארק. כמו כן, בבניין קיימת מעלית ומקלט משותף.

מחיר הדירה הוא 2,550,000 ש"ח. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 03-382-0345.התפרסמו 5 תגובות לכתבה.
 • כן. שכחו לציין פרט "קטנטן" איפה הממד? אני מתקשה למצוא אותו
  הגב 03.04.24 20:59
 • בדיוק הפרט שהיה חשוב לי לראות ולא מצאתי. במדינה שלנו - רק דירה עם ממ"ד!
  04.04.24 09:19
 • בזמן צבע אדום...כל הדיירים של 9 הקומות רצים ביחד למעלית היחידה שיש ולמדרגות בכדי להגיע למקלט, איך יגיעו ב 90שניות?
  הגב 03.04.24 21:04
 • זה מה שמפרסמים באתר של 106? לאן הגענו רז?כנראה שצריך לצאת מ-106.נא להפסיק עם זה. מי שרוצה למכור או להשכיר דירה, שילך למתווך או ימכור לבד! נא ראש העיר!!!!
  הגב 03.04.24 21:29
 • רק את הממ"ד שהיה חשוב לי לראות ולא מצאתי. במדינה שלנו - רק דירה עם ממ"ד!
  הגב 04.04.24 09:20
 • אורח

למכירה דירת שלושה חדרים בצפון מזרח רחובות ליד שכונת רחובות המדע וחוויות שוויץ המדע, 85 מ"ר, ממ"ד גדול, מרפסת ומחסן, שתי חניות, מחיר: 2,290,000 ש"ח. בטלפון 08-376-1047

מערכת האתר | | תגובות: 0


דירת שלושה חדרים בצפון מזרח רחובות נמכרת כעת, סמוכה לשכונת רחובות המדע ולחוויות שוויץ המדע. הדירה מתפארת בשטח של 85 מ"ר על פי רישום בטאבו, אך תשלום הארנונה נעשה עבור 66 מ"ר בלבד.

בדירה ישנו ממ"ד גדול מאוד, מרפסת בשטח של 7 מ"ר ומחסן בשטח של 6 מ"ר. לדירה שתי חניות, למרות שבטאבו רשום חנייה אחת, החנייה גדולה ומאפשרת חנייה של שתי רכבים אחת ליד השנייה. הדירה כוללת מעלית וממוקמת בעורף הבניין לכיוון מזרח.

בקרבת הרחוב קיים מבנה מסחרי וסופר

דיירי הבניין מתכננים שיפוץ חיצוני לבניין בעתיד הקרוב. הדירה מצוידת בדוד שמש וחשמל. מחיר הדירה עומד על 2,290,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ולתיאום ביקור בנכס, ניתן ליצור קשר בטלפון 08-376-1047.התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

משרד האנרגיה: "מהיום, כל בניין חדש בישראל (כולל משרדים/חניונים/מסחר) יחויב בהכנה של תשתית טעינה לכלי רכב חשמליים"

התקנות החדשות חלות על בנייה חדשה של מבנים הכוללים מעל ל-30 מקומות חניה, בהם מבני מסחר, משרדים, חניונים, מבני תעשייה, מוסדות ציבור ועוד. התקנות מחייבות את היזמים להכין תשתיות טעינה הכוללות, בין היתר, מקום להצבת שנאים ולוחות חשמל ומובלים המשמשים לחיבור מקומות החניה במבנה.

חנה קקיאשוילי | | תגובות: 0
משרד האנרגיה


בהובלת משרד האנרגיה והתשתיות: מהיום, כל בניין חדש בישראל יחויב בהכנה של תשתית טעינה לכלי רכב חשמליים

אחרי החובה להכין תשתית טעינה לכלי רכב חשמליים בבנייני מגורים, מעתה חלה חובה על יזמים להכין תשתיות טעינה גם בבנייה חדשה שאינה למגורים

התקנות החדשות שאושרו היום על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מחייבות הכנת תשתיות טעינה בבנייה חדשה של מבני מסחר, משרדים, חניונים ועוד, זאת במטרה להבטיח זמינות ונגישות של עמדות טעינה לכלל האוכלוסייה, במהלך שצפוי לעודד את המעבר לתחבורה חשמלית, יעילה וירוקה.


משרד האנרגיה והתשתיות מודיע כי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המליצה היום לשר הפנים על התקנת תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה - 2024, התשפ"ד), המחייבות יזמים להכין תשתיות עבור עמדות טעינה לרכבים חשמליים גם בבנייה חדשה שאינה למגורים. התקנות החדשות הן צעד משמעותי נוסף לקידום התחבורה החשמלית בישראל ולהפחתת פליטות, ויאפשרו לבעלי הרכבים החשמליים ליהנות מגישה נוחה ופשוטה יותר לעמדות טעינה. חובה להתקין תשתית לעמדות טעינה בבנייני מגורים כבר נכנס לתוקף בתחילת שנת 2023.

מדובר במהלך תכנוני עליו עבדו אגף בכיר תכנון פיסי והחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות יחד עם מינהל התכנון. המהלך, שהעבודה עליו החלה לפני כשנה וחצי, יכנס לתוקף לאחר חתימת שר הפנים.

התקנות החדשות חלות על בנייה חדשה של מבנים הכוללים מעל ל-30 מקומות חניה, בהם מבני מסחר, משרדים, חניונים, מבני תעשייה, מוסדות ציבור ועוד. התקנות מחייבות את היזמים להכין תשתיות טעינה הכוללות, בין היתר, מקום להצבת שנאים ולוחות חשמל ומובלים המשמשים לחיבור מקומות החניה במבנה.


המהלך צפוי להביא לשורה של יתרונות משמעותיים למשק בכלל ולמשק האנרגיה בפרט, בהם הבטחת זמינות תשתיות טעינה נוחות ונגישות לכלל האוכלוסייה, עידוד המעבר לתחבורה ירוקה, חיסכון בעלויות ובמורכבות בהוספת תשתיות טעינה לאחר הקמת המבנים ויצירת תשתית איתנה להתפתחות התחבורה החשמלית בישראל בשנים הקרובות. כמו כן, הקמת עמדות טעינה במרכזי תעסוקה ומסחר תעודד פיזור של שעות הטעינה של הרכבים החשמליים לאורך כל שעות היממה ובכך תקל על משק החשמל ותאפשר לנצל באופן מיטיבי את כושר היצור הסולארי הגבוה בשעות הצהרים.


שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן:

"התקנות החדשות הן נדבך נוסף במאמצים שלנו להוביל את ישראל לעידן של תחבורה חשמלית, זולה ונקייה ולהפחתת פליטות. אנחנו רואים חשיבות רבה בהנגשת עמדות טעינה, הן למען נוחות והן למען בריאות הציבור ושמירה על הסביבה. אנו פועלים רבות בכדי שהתחבורה החשמלית תגיע לכלל שכבות האוכלוסייה, גם לאזרחים ואזרחיות אשר אין להם חניה צמודה בבית. המעבר לכלי רכב חשמלי יאפשר לאזרחים לחסוך בהוצאות השוטפות על דלק ובכך להוריד את יוקר המחייה של משקי הבית".
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת 4 חדרים במרכז מזרח רחובות, 89 מ"ר עם חניה מקורה ומחסן, אינסטלציה חדשה - 2,000,000 ש"ח... לפרטים: 055-970-7114

מערכת האתר | | תגובות: 0


למכירה דירת 4 חדרים במרכז מזרח רחובות, בשטח של 89 מ"ר. הדירה כוללת חניה מקורה ומחסן, ומצוידת במערכת מיזוג. הנכס עבר שיפוץ אינסטלציה וממוקם בקומה השנייה מתוך ארבע קומות. הדירה עורפית ופונה לכיוון דרום, מה שמבטיח שקט ופרטיות.

מחיר המכירה עומד על 2,000,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ולתיאום פגישות ניתן ליצור קשר בטלפון: 055-970-7114.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת 4 חדרים בשכונת נאות אשלים, מערב ראשון לציון - 93 מ"ר, ממ"ד, יחידת הורים, מרפסת שמש, שופצה לפני 5 שנים, במחיר 3,100,000 ש"ח לפרטים: 03-376-2439.

מערכת האתר | | תגובות: 5


למכירה דירת 4 חדרים בשכונת נאות אשלים המבוקשת במערב ראשון לציון, בשטח של 93 מ"ר. הדירה חזיתית לאחד הרחובות המיוחדים והשקטים של השכונה, וממוקמת בקומה שלישית מתוך שישה בבניין בוטיק. הדירה כוללת מרפסת שמש מקסימה הפונה לכיוון מזרח.

בדירה מיזוג מרכזי ומזגן נוסף בממ"ד המשמש כחדר שינה נוסף. יחידת הורים מפנקת עם חלונות במבנה מעוגל ואומנותי, וכוללת שירותים ומקלחת צמודים. הדירה שופצה לפני 5 שנים וכוללת אינסטלציה חדשה עד היסוד, ריצוף ומטבח מנגר פרטי עם טריקה שקטה.

הדירה נגישה לנכים ומוצעת למכירה במחיר של 3,100,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-376-2439.

התפרסמו 5 תגובות לכתבה.
 • וואוו מה זה המחיר הזה במחיר הזה יש דירות יותר חדשות יותר יפות יותר גדולות ויותר משופצות וואלה כל אחד עף על עצמו אף אחד לא יקנה לכם במחיר הזה הגזמתם
  הגב 28.03.24 20:13
 • אכן מחיר מוגזם... גם לא מצויין בן כמה שנים הבניין.😍
  הגב 28.03.24 20:19
 • איפה הגענו אינעל דינאק קניתי עכשיו פנטהאוז חדש מקבלן 270 מטרים 6 חדרים בכרמי גת ב 2,900,000
  הגב 29.03.24 08:49
 • בכפר חב"ד היה נשאר לך עודף לקנות גם במכולת
  31.03.24 11:16
 • מחיר מטורף
  הגב 29.03.24 08:59
 • אורח

משרד המשפטים והרשות הממשלתית להתחדשות מפרסמים תקנות שיובילו לשקיפות בעסקאות התחדשות עירונית: אימות חתימה, חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים ועוד

התקנות, שעוסקות הן באופן בו יש לבצע את העסקה והן בתכניה, קובעות דרישות חדשות שהצורך בהן עלה מהניסיון הנצבר בשטח. התקנות יחולו גם על עסקאות פינוי-בינוי וגם על עסקאות מסוג התחדשות בניינית (תמ"א 38 והחלופות לה).

חנה קקיאשוילי | | תגובות: 0
אתר בנייה בראשון לציון -מנהלת רמת אליהו


סגן רה״מ ושר המשפטים, יריב לוין, בשיתוף פעולה עם שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף, העביר לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות בעניין צורתה ותוכנה של עסקת התחדשות עירונית.

התקנות גובשו במשרד המשפטים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ומטרתן להגביר את השקיפות בעסקאות אלה, לקדם ביצוע של עסקאות הוגנות, ולאפשר את ביטולן באם לא עמדו ברף הנדרש.


לאחר שבשנת 2022 התפרסמו תקנות המחייבות את היזמים לערוך כינוס לבעלי הדירות לפני כל התקשרות בעסקה, ולהציג להם מסמך המפרט את עיקרי הצעת היזם, מטרתו של המהלך הנוכחי הינה לקבוע כללים מחייבים לעניין העסקה עצמה.


התקנות, שעוסקות הן באופן בו יש לבצע את העסקה והן בתכניה, קובעות דרישות חדשות שהצורך בהן עלה מהניסיון הנצבר בשטח. התקנות יחולו גם על עסקאות פינוי-בינוי וגם על עסקאות מסוג התחדשות בניינית (תמ"א 38 והחלופות לה).


להלן עיקרי ההסדרים שנקבעו בתקנות החדשות:


• דרישה לפיה עורך דין יאמת את חתימתו של בעל הדירה על עסקת התחדשות עירונית, וזאת לאחר שווידא כי בעל הדירה מבין את מהות העסקה ומשמעויותיה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושבעל הדירה חותם מרצונו.

• העסקה תכלול פרטים מזהים מלאים של היזם, תוך חובה לגלות מי הם בעלי השליטה בחברה, כך שבעל דירה יוכל לדעת מול מי הוא עומד בעת חתימה על ההסכם.

• חובה לגלות כל אפשרות לניגוד עניינים של היזם וכל מי שפועל מטעמו בקשר לפרויקט.

• חובה לציין את סוג העסקה בעת החתימה על החוזה (ולא להותיר זאת לשלב מאוחר יותר) - פינוי בינוי, התחדשות בניינית בדרך של הריסה ובנייה מחדש, או בדרך של עיבוי וחיזוק.

• חובה לציין בעסקה את התאריך בו נחתמה עסקה ראשונה עם בעל דירה בבית המשותף. יודגש כי ממועד זה נגזרות זכויות מהותיות, כדוגמת הזכות לבטל העסקה בשל עיכוב בקידומה, זכויות קשישים ועוד.

• חובה לציין מועדים מרביים לאישור תב"ע, להוצאת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה.

• ציון התמורה, או עקרונות לקביעת התמורה, שיקבל כל בעל דירה בפרויקט.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות לבניית דירת התמורה, בדומה לנדרש ברכישת דירה חדשה. גובה הערבות לא יפחת משווי דירה הדומה במאפייניה לדירת התמורה. לעניין זה יקבע נוסח ערבות אחיד בתקנות.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות בלתי מותנית הניתנת לפירעון עם דרישה, להבטחת תשלום דמי השכירות לתקופה הפינוי, עד קבלת הדירה החדשה.

• התחייבות היזם למסור לבעלי הדירות ערבות גם בעסקת עיבוי וחיזוק, להבטחת השלמת ביצוע העבודות שהובטחו לבעלי הדירות.


אי קיומם של דרישות אלה בנוגע לחוזה שנחתם בין יזם לבעל דירה יוביל, במקרים מסוימים, לבטלות העסקה. ניתן יהיה לפנות לממונה על פניות הדיירים בבקשה לאשר את בטלות העסקה, ולמחוק את הערת האזהרה, אם נרשמה.


בנוסף, מפרטות התקנות רשימת נושאים שיש לכלול בעסקה, אך ניתן להשלימם בהסכמת הצדדים, אם לא נכללו בהסכם מראש.


אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "התקנות כוללות הסדרה מקיפה של הסכמי התחדשות עירונית. הן עוסקות גם בדרך ההתקשרות, וגם בתכניה, והכול במטרה לקדם התקשרויות הוגנות, שקופות וראויות, שמייצרות שוק משוכלל ואיכותי. ההסדרים שנקבעו יגנו על זכויות בעלי הדירות מחד, ומאידך ישרתו גם את היזמים בכך שיקדמו פשטות ואחידות בעסקאות, ובכך יאפשרו קרקע בטוחה ונוחה לקידומן. הסדרים דומים שיצרנו בעבר מיסדו ושיפרו מאוד את ההתנהלות בשוק, ואפשרו את היקפי הפעילות העצומים שאנו רואים כיום בענף ההתחדשות העירונית."


מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "התקנות הן שלב נוסף במהליכים שנועדו לספק הגנה לדיירים לאורך כל שלבי הליך ההתחדשות העירונית. החלטה לחתום על עסקת התחדשות עירונית היא אחת ההחלטות המשמעותיות שמקבל בעל דירה, והתקנות המוצעות נועדו לקבוע כללים לעסקה כזו כדי לוודא שהוא לא יקופח במסגרתה. ברצוני להודות למחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) בראשותה של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (אזרחי), עו"ד כרמית יוליס".


כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי): "לצד הליכי חקיקה דרמטיים לקידום מיזמי התחדשות עירונית, אנו תמיד עם העיניים אל בעלי הדירות ומודעים לצורך במעטפת הגנה עליהם בשוק ההולך ומתפתח. התקנות שהוגשו עתה לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, נועדו להבטיח את הבטוחות עבורם, להביא לחיזוק האמון בין השחקנים השונים בתהליך ולהגברת הוודאות בתחום. קיבלנו מספר רב של הערות מהציבור לטיוטת התקנות, כאשר הנוסח שהוגש משקף כמה שינויים שהוחלט לאמצן".


התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת 4 חדרים יוקרתית במגדלי אייזנברג, ממ"ד, מחסן, משופצת, הדירה מושכרת לדייר שישמח להמשיך להתגורר, קרובה למכון ויצמן, במחיר 2,750,000 ש"ח. לפרטים נוספים: 055-970-7114.

מערכת האתר | | תגובות: 1


למכירה דירת 4 חדרים יוקרתית במגדלי אייזנברג, צפון מזרח רחובות. הדירה בשטח של 120 מ"ר ומרפסת בגודל 8 מ"ר. כוללת חדר הורים עם שירותים, מקלחת וחדר ארונות, מחסן, מיזוג מרכזי, חניה בטאבו וממ"ד. הדירה משופצת ומתוחזקת היטב, כוללת 3 מעליות והיא חזיתית עם כיוונים דרום מערב. נכון לעכשיו הדירה מושכרת לדייר שמעוניין להמשיך לשכור. המתחם סגור ומפואר, ונמצא בקרבת מכון ויצמן. מחיר המכירה המבוקש הוא 2,750,000 ש"ח.

לפרטים נוספים: 055-970-7114.

התפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • אפשר בירוקים במזומן ????.
  הגב 28.03.24 12:53
 • אורח

למכירה קוטג' יוקרתי בשכונת נווה דקלים ראשון לציון: כולל בריכה ויחידת דיור מניבה 3700 ש"ח לחודש. 10 חדרים, 380 מ"ר, 2 חניות, ממ"ד ועוד מחיר 8,300,000 ש"ח. לפרטים נוספים: 03-376-8919.

מערכת האתר | | תגובות: 0


למכירה קוטג' יוקרתי ומושקע בשכונת נווה דקלים היוקרתית במערב ראשון לציון. הנכס מציע 10 חדרים ושטח כולל של 380 מ"ר, כולל בריכה מושקעת וגדולה, 2 חניות, ממ"ד, מחסן, סורגים ומיזוג. הבית חדש לגמרי ובן 10 שנים.

קומת הכניסה כוללת סלון, מטבח, שירותי אורחים, חדר שינה ויציאה לחצר עם בריכה. בקומה השנייה נמצאים ארבעה חדרי שינה, כולל יחידת הורים עם מקלחת ושירותים. הקומה השלישית מציעה חדר גדול עם מרפסת גדולה. ובקומת המרתף נמצאת יחידת דיור מושכרת ומרתף גדול בשטח של כ-90 מ"ר, הכולל חדר שינה וממ"ד.

היחידה המניבה מושכרת כיום ב-3,700 ש"ח והפינוי גמיש. מדובר בנכס מיוחד במינו.

מחיר הנכס הוא 8,300,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-376-8919.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת 3.5 חדרים גדולה במחיר 2,100,000 ש"ח במזרח רחובות, 90 מ"ר, חניה, מעלית. השכונה מעורבת וכוללת דתיים וחילוניים לפרטים: 055-970-7114.

מערכת האתר | | תגובות: 0


למכירה דירת 3.5 חדרים גדולה במזרח רחובות, בשטח של 90 מ"ר. הדירה כוללת שני שירותים ומקלחת, מערכת מיזוג, מעלית וחניה רשומה בטאבו. כמו כן, ישנה מרפסת שירות גדולה עם מסתור לכביסה. הדירה ממוקמת בכיוון צפון-מערב והיא עורפית, עם נוף לחצר. היא נמצאת בקומה השביעית מתוך שמונה קומות בבניין. השכונה מעורבת וכוללת דתיים וחילוניים. מחיר הדירה הוא 2,100,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון: 055-970-7114.התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת 3 חדרים בשכונת נחלת יהודה ראשון לציון, בבניין חדש 5 שנים, חניה, מחסן, ממ"ד, מרפסת 12 מ"ר, במחיר 2.750.000 ש"ח לפרטים : 03-376-8729.

מערכת האתר | | תגובות: 0


למכירה דירת 3 חדרים חזיתית ומשופצת בבניין חדש בן 5 שנים, הממוקם בשכונת נחלת יהודה המבוקשת בראשון לציון. הדירה במרחק הליכה מפארקים וקרובה לצירים מרכזיים וליציאה מהירה לכבישים ראשיים.

הדירה בשטח של 70 מ"ר, מלאה באור טבעי ופונה לכיוון מזרח. כוללת מרפסת שמש נעימה בשטח של 12 מטר, מעלית, מיזוג מיני מרכזי, סורגים שקופים בכל הבית, ממ"ד ומחסן. הדירה נמצאת בקומה 13 מתוך 18 ויש לה חניה בטאבו.

לדירה יש מחסן פרטי בקומה מינוס 1. מחיר המכירה המבוקש הוא 2.750.000 ש"ח.

לפרטים נוספים ולתיאום פגישות: 03-376-8729.

התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

למכירה דירת גן מטופחת מושקעת מאוד ומשופצת בשכונת אושיות רחובות: 4 חדרים, 102 מ"ר בנוי, גינה רשומה בטאבו, ממ"ד, מחסן גדול בהיתר, בחדר ההורים ישנה מקלחת ושירותים פרטיים. מחיר 2,200,000 ש"ח. לפרטים: 055-970-7114

מערכת האתר | | תגובות: 4


למכירה דירת גן מרווחת ומשופצת בשכונת אושיות, רחובות. הדירה מציעה 4 חדרים ושטח כולל של 102 מ"ר, כולל ממ"ד גדול, סלון רחב ידיים, ומטבח ענק. הנכס מתהדר בשטח גינה מטופח בחזית ובאחורי הבית, בסך הכל כ-75 מ"ר, ובנוסף מחסן בנוי גדול בחצר עם היתר. דירת הגן ייחודית בכך ששטח הגינה רשום בטאבו. בחדר ההורים ישנה מקלחת ושירותים פרטיים, ובכל חדר בדירה מותקן מיזוג אוויר. הדירה כוללת גם חדר משק וכביסה, ומגודרת בסורגים.

מחיר המכירה עומד על 2,200,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ולתיאום פגישות: 055-970-7114.

התפרסמו 4 תגובות לכתבה.
 • אפשר תמונות של הבנין מבחוץ? בנייני רכבת דו קומתיים?
  הגב 21.03.24 18:45
 • צודק
  21.03.24 21:54
 • רחוב באושיות?
  הגב 23.03.24 20:15
 • כן. מה בעיה?
  24.03.24 10:41
 • אורח

למכירה דירת 4 חדרים משופצת ומושקעת מאוד בשכונת מישור הנוף, ראשון לציון, 104 מ"ר, מרפסת שמש עם נוף, מחיר: 2,550,000 ש"ח

מערכת האתר | | תגובות: 1


למכירה דירת 4 חדרים בשכונת מישור הנוף בראשון לציון, דירה יפהפייה ומושקעת במיוחד. הדירה בשטח של 104 מ"ר, ממוקמת בקומה השביעית מתוך תשע קומות, וכוללת מרפסת בשטח של 6 מ"ר עם נוף לא מוסתר.

הדירה עברה שיפוץ יסודי שכלל עבודות אינסטלציה וחשמל, ומציעה מטבח חדש, שני שירותים ומקלחת. הדירה עורפית ומכוונת דרום מזרח. בנוסף, ישנו מקלט ענק בתוך הבניין.

מחיר המכירה עומד על 2,550,000 ש"ח.

לפרטים נוספים ותיאום פגישות: 03-376-9430.
התפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • מושקעת מאוד חחח שירותים אמבטיות מטבח
  הגב 21.03.24 17:55
 • אורח

חברת קרן נדל"ן מציעה דירה לדוגמא בפרויקט "קרן בפייבל" בתל אביב עם הטבה של כ-300 אלף שקל

מערכת האתר | | תגובות: 0
צילום: צילום קרן נדלן


חברת קרן נדל"ן מציעה למכירה דירה לדוגמא בפרויקט "קרן בפייבל" הממוקם ברחוב פייבל 12 בתל אביב, סמוך לכיכר המדינה. הדירה, בשטח 76.5 מ"ר ומרפסת של 10 מ"ר הפונה לגינה, מציעה חניה מוצמדת ונמכרת במחיר של 5.490 מיליון שקל, כאשר המחיר כולל הטבה כספית בשווי של כ-300 אלף שקל על רקע המלחמה.

הדירה, המיועדת לאכלוס בתוך כחודשיים, מאובזרת בסלון, טלוויזיה, מערכת תאורה יוקרתית, מטבח עם כיריים, מדיח כלים ותנור, וחדר עבודה עם פינת ישיבה, תאורה וארון דקורטיבי.

פרויקט "קרן בפייבל" הוא פרויקט התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/2, הכולל בניין בוטיק בן 7 קומות עם 18 דירות חדשות שנבנות במקום בניין ישן שהורס. הפרויקט נמצא בשלבי סיום והאכלוס צפוי להתבצע בקרוב, כאשר קרן נדל"ן היא היזם והמבצעת של הפרויקט.

הבניין נבנה בסטנדרט גבוה ובמפרט טכני עשיר, תוך שמירה על תקני הבנייה הירוקה. הפרויקט כולל שתי מעליות וחניה תת קרקעית רגילה, ועוצב על ידי גידי בר אוריין אדריכלים ורבין אדריכלים.

יותם רבינוביץ', סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת קרן נדל"ן, מסביר כי החברה נמצאת בישורת האחרונה של שיווק הפרויקט ויצאה במבצע אטרקטיבי לדירות האחרונות. הוא מדגיש את ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה בפרויקט בוטיק זה, המציע מיקום מצוין, קרבה לתחבורה ציבורית ורכבות, וסמיכות לגינה ירוקה.

רחוב פייבל, הממוקם בצפון החדש של תל אביב סמוך לכיכר המדינה, מאופיין כאזור משפחתי ושקט עם שפע פעילויות ואווירה תל אביבית. באזור נמצאים מרכזי חינוך ותרבות, מוזיאונים, מסעדות, בתי קפה, פארקים ושירותים עירוניים, והוא נגיש לפארק הירקון ולצירי תנועה ראשיים. מחירי הדירות באזור זינקו ב-28% בחמש השנים האחרונות.

חברת קרן נדל"ן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית במטרופולין תל אביב ובגוש דן, וכבר בנתה ואכלסה 13 פרויקטים עם 326 יחידות דיור. כיום, החברה בונה ומקדמת עוד 20 פרויקטי התחדשות עירונית עם 530 דירות חדשות.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

חברת אביסרור משה ובניו פותחת לשיווק בניין נוסף בפרויקט "אביסרור בשכונת פארק צפון" בנווה גן צפון היוקרתית

| | תגובות: 0
צילום: סנאפשוט


חברת אביסרור משה ובניו הודיעה על פתיחת שיווק בניין נוסף בפרויקט "אביסרור בשכונת פארק צפון", הממוקם בשכונה היוקרתית נווה גן צפון, הנמצאת בין תל אביב לרמת השרון. הבניין החדש יכלול 50 דירות ב-11 קומות, עם מגוון דירות הכוללות 3.5, 4, 5, ו-6 חדרים, דירות גן גדולות ופנטהאוזים מפוארים.

הפרויקט כולו יכלול כ-104 דירות חדשות בשני בניינים בני 11-12 קומות, כאשר כל דירה תכלול מרפסת שמש ומיזוג אוויר מלא, ולרוב הדירות יוצמדו חנייה ומחסן. הבנייה כבר בעיצומה, והפרויקט יכלול גם לובי כפול עם עמדת שומר, חדר כושר מאובזר, מועדון דיירים, חדר עגלות/אופניים וחניון תת קרקעי. העיצוב נעשה על ידי אריאלה שניאור והתכנון על ידי משרד טיטו אומן אדריכלים.

יורם אביסרור, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה, מסר כי השיווק של הבניין הנוסף נפתח לאור הביקוש בשוק וההצלחה של הבניין הראשון. הוא הדגיש את היתרונות הבולטים של הפרויקט, כולל המיקום המצוין ליד פארק אקולוגי ענק, אזור שקט ללא עומס תנועה, קרבה לאזורי מסחר ובילוי ולצירי תנועה מרכזיים, וגישה מיידית לתל אביב הסמוכה. הוא ציין כי מחירי הדירות בשכונה נמוכים יותר בהשוואה לתל אביב, מאחר שהשכונה שייכת מוניציפאלית לרמת השרון.

בסביבת הפרויקט נמצאים מוקדי בילוי ומסחר כגון מיקדו סנטר וקניון רמת אביב, וכן מוסדות חינוך מובילים. הבניינים ממוקמים ברחוב חד סטרי, מה שמגביל את תנועת הרכבים לתושבי הפרויקט בלבד. השכונה מתאפיינת בחיי קהילה צעירה ותוססת, מותאמת למשפחות, וממוקמת סמוך לצירי תנועה מרכזיים כמו כביש 20 איילון וכביש 5, וצומת הפיל. בעתיד צפוי להיבנות סמוך לשכונה פארק אקולוגי חדשני שיתפרש על פני 270 דונם.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

בית המלון אשר תוכנן להיבנות במתחם ה - 1000 יצומצם מ - 870 חדרים ל - 150 חדרים ובמקומם יוסיפו 1,050 יחידות דיור בגדלים 38 מ"ר - 96 מ"ר להשכרה ארוכת טווח, למשך 20 שנה ובמקום מלון בן 19 קומות ייבנו מגדלים עד 35 קומות

מערכת האתר | | תגובות: 13


הוועדה המחוזית דנה בשינוי תוכניות במתחם ה - 1000. על פי התוכנית המקורית במתחם צפוי להיבנות בית מלון בעל 870 חדרים.

התוכנית החדשה משאירה בתוקף את בניית בית המלון אך במתכונת מצומצמת של 150 חד' בלבד.

ועל חשבון החדרים שבוטלו תותר בניית 1050 דירות להשכרת ארוכת טווח ל - 20 שנה.

הגודל הממוצע של יחידת הדיור יהיה 55 מ"ר, ולכל יחידה יותרו 12 מ"ר של מרפסת, וכן שטחים משותפים לדיירי הבניין. בדירות לא יהיו ממ"דים אלא מרחב מוגן קומתי (ממ"ק)

במסגרת התכנית, תתבצע חלוקת המגרש לשלושה מגרשים בייעודים שונים: מגורים, מגורים ותיירות, ומבנים ומוסדות ציבור.

התכנית מציעה גם תוספת קומות, מ-19 ל-35 קומות, וקובעת בנייה של מגדלים לצד בנייה מרקמית של עד 10 קומות. סך הכל, מוצעת תוספת של כ-22,000 מ"ר לשימושי המגורים מעבר לתכנית המאושרת.

לגבי תמהיל המגורים, התכנית קובעת כי מספר הדירות:

בשטח של עד 38 מ"ר לא יפחת מ-350 דירות

מספר הדירות בשטח של עד 55 מ"ר לא יפחת מ-350 דירות

מספר הדירות בשטח של כ-62 מ"ר לא יפחת מ-250 דירות

מספר הדירות בשטח של כ-96 מ"ר לא יעלה על 100. דירות

שינוי הייעוד דורש הסכמת משרד התיירות האמור לחוות את דעתו בימים הקרובים.


התפרסמו 13 תגובות לכתבה.
 • את בית המלון אם כבר היו צריכים לבנות על חוף הים, במקום המפלצות שבנו שם של שלושה ביניינים של דיור מוגן
  הגב 17.03.24 10:58
 • תיירות עדיף להביא מישראל לטיולים במקום הראשון כי יש לראשון לציון המטרופולין הבאה של ישראל כל אטרקציות לבילוי פנאי הסעדה. פארקים האגמים, סופר לנד,פלי פוקס צניחה חופשית ,יאס פלאנט, מסעדות בפאבים ,זאפה לייב של הופעות ל 15,000 אנשים ,גן חיות,גן המושבה ,סינמה סיטי , קניונים מהגדולים בארץ בראשון לציון,חוף ים ומסעדות בטיילת החדשה, איצטדיון האולימפיאדה איצטדיון כדורגל, מוזיאון האגם, הופעות באמפי נוסף לי חי כיף ,מרכז האולימפי בישראל מוקם כרגע .מרכז למוסיקה וטיאטרון במרכז.
  הגב 17.03.24 11:22
 • שכחת לציין שיש גם לראשון מתקן האשפה הכי גדול במדינה והוא יפזר ריחות ורעלים ״שישפרו את העיר ״ כמו כן טוב שבונים שם ככה הם יספגו ריחות של גן עדן ממפעל האשפה. בושה לראש העיר שאישר זאת הוא וליאל שמלווה אותו . בושה
  18.03.24 15:34
 • מסתמן שגם זו קומבינה מעניינת.מה עפ מפעל שריפת האשפה?
  הגב 17.03.24 11:47
 • מי היזם המאושר ולמי עזר במימון הבחירות?
  הגב 17.03.24 12:05
 • האם זה בסדר לבנות 35 קומות ולהסתיר את קו החוף ,לא לשכוח את אולמרט ופרשת הולילנד ימים יגידו.
  הגב 17.03.24 12:21
 • מי ירצה לגור לעד פח זבל של גוש דן? בקו של טילים מעזה? ותחבורה ציבורית על הפנים? וגם זוגות צעירים אין להם כסף לרכוש דירות בראשון. ושכירות זה לא פתרון זה רק לבזבז כסף לצעירים
  הגב 17.03.24 13:15
 • לגרום למישהו לאהוב את התיירות בראשון לציון, מקום מושלם לבילוי חוף , מסעדות,אופנה, הופעות מוזיקה מכל העולם, 52 בתי קולנוע גן חיות, 🚆 רכבת לירושלים ותל אביב ישיר , קרוב לנמל תעופה ,הכל מושלם לתיירות אז קדימה להשאיר בית מלון ל 1000 חדרים זה דבר מבורך לכלל התושבים המקומיים מציעים לקבל כל תייר בחיוך
  הגב 17.03.24 15:15
 • מעניין מה יהיה שכר הדירה?????
  הגב 17.03.24 15:43
 • הכנסה צפויה משכירות מעל 50 מיליון שח בחודש לדירות שזה 600 מיליון ש''ח בשנה ,20 שנה זה 12 מיליארד ש''ח שכירות. וכמובן ארנונה לעיריית ראשון לציון בהתאם.
  הגב 17.03.24 19:31
 • נדרש תיירות בראשון לציון על מנת להיות עיר מטרופולין בינלאומית גם כן בעלת הופי מוביל תרבות מסחר וחברות בין לאומית.
  הגב 17.03.24 20:38
 • מה השיגעון של בניית 35 קומות?!!!יש פה תחרות למי יש גדול יותר? זה קר ומנוכר ולא מתאים לנוף האנושי שלנו. שלא נדבר על תחזוקת הבניין , עלויות וכו' . מיילא משרדים, אבל מגורים?? הכל פה עניין של כסף ע"ח התושבים.
  הגב 19.03.24 11:53
 • ראשון לציון הפכה לעיר עם שגעון גדלות
  הגב 20.03.24 13:23
 • אורח

עיריית תל אביב הפקידה תכנית חדשה לפיתוח רובע מרכז שדה דב הכוללת 7,128 יחידות דיור, מתוכן 983 יחידות דיור בהישג יד ו - 300 יחידות דיור מוגן, פארק חופי, פארק שכונתי, "מרחב שוטטות" עירוני וכיכר ציבורית, מלונות ושטחי מסחר ותעסוקה

מערכת האתר | | תגובות: 0
צילומים: תיחום התכנית


הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו הפקידה לאחרונה תכנית שמאפשרת המשך פיתוח רובע עירוני חדש ותוסס בצפון העיר. הרובע החדש יכלול מגוון רחב של סוגי דיור, שטחים ציבוריים ירוקים, שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות ותחבורה ציבורית נוחה.

שם התכנית הוא "מרכז רובע שדה דב" ומספרה 1/4444, עם המתכנן ארי כהן. התכנית תביא להקמת שכונת מגורים תוססת וחווייתית בצפון העיר, כוללת 7,128 יחידות דיור, מתוכן 983 יחידות דיור בהישג יד (דב"י) בבעלות עירונית ו-300 יחידות דיור מוגן עירוני, פארק חופי, פארק שכונתי, "מרחב שוטטות" עירוני וכיכר ציבורית, מלונות ושטחי מסחר ותעסוקה מגוונים.

יתרונות התכנית כוללים דיור מגוון, דיור בהישג יד, שטחים ציבוריים ירוקים, תחבורה ציבורית עם עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים, תכנון בר קיימא עם מערכות אנרגיה מתחדשת וניהול מושכל של מי נגר, וחיבור לעיר המרכזית דרך רחוב אבן גבירול והקו הירוק של הרכבת הקלה.

התכנית צפויה להביא להקמת רובע עירוני מודרני, ירוק ותוסס, שיהווה מוקד משיכה לתושבים חדשים ולמבקרים. למעוניינים לעקוב אחר עדכונים בתחום התכנון, הבנייה ורישוי העסקים בתל אביב-יפו, מומלץ לעקוב אחר עמוד מנהל הנדסה ברשת לינקדין.

לפרטים נוספים ולהורדת מסמכי התכנית, ניתן לבקר באתר תכנון זמין.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.

מעוטף עזה לרחובות! 14 משפחות מקיבוץ חולית בעוטף עזה בו נרצחו בשבת השחורה 15 אנשים נקלטו ועברו לגור בפרויקט רחובות עלית בשכונת חצרות המושבה ברחובות

מערכת האתר | | תגובות: 4


רחובות וקבוצת יצחקי יארחו את מפוני קיבוץ חולית, שנפגע באופן אנוש מחדירת מחבלים ב-7 באוקטובר. הקיבוץ, הממוקם ליד כרם שלום, כלל 60 בתי אב ובו נרצחו 15 אנשים, 10 מתוכם חברי הקיבוץ, ונותרו 74 חברים.

במהלך חודש מרץ, המדינה חתמה על הסכמי שכירות לחלק ממשפחות המפונים עם קבוצת יצחקי, עד לבניית הקיבוץ מחדש. קבוצת יצחקי העמידה משאבים ממחלקות הנכסים, המשפטית, השיווק וההנהלה לסיוע בהליך המשפטי ולמציאת דיור זמני לחברי הקיבוץ.


רחובות וקבוצת יצחקי יארחו את מפוני קיבוץ חולית.

ב- 7 באוקטובר , קיבוץ חולית נפגע אנושות כתוצאה מחדירת מחבלים. הקיבוץ ממוקם בקרבת כרם שלום ואכלס 60 בתי אב כולל בני משק. 15 נרצחו בקיבוץ, מתוכם 10 חברי הקיבוץ ונותרו 74 חברים.

במהלך חודש מרץ המדינה באמצעות עמידר, חתמה על הסכמי שכירות לחלק ממשפחות המפונים עם קבוצת יצחקי לצורך אכלוסן של המשפחות וזאת עד בניית הקיבוץ מחדש. הקבוצה מיד העמידה בטווח הקצר את כל המשאבים ממח' הנכסים, מח' משפטית, השיווק וההנהלה למען השגת המטרה לסגירת ההסכמים להסדרת ההליך המשפטי מול עמידר ומנהלת תקומה וכן לעזור לחברי הקיבוץ למצוא קורת גג בהקדם האפשרי.

קבוצת יצחקי, בנתה את פרויקט רחובות עלית שבשכונת חצרות המושבה הכוללת כ- 1200 יח"ד. כחלק מהפרויקט, הקבוצה בנתה שני בניינים להשכרה ארוכת טווח. בניין אחד בן 72 יח"ד בתמרי 16 אשר אוכלס במלואו לפני כשנה וחצי.

הבניין השני, שבנייתו הסתיימה בדצמבר 2023 תוך כדי המלחמה בעזה ומשווק בימים אלו. בבניין 70 יח"ד בנות 3,4,5 חדרים, הדירות בנויות ברמת איכות גבוהה ביותר כנהוג בבנייני קבוצת יצחקי והוא מכיל את כל מה שדיירי בניינים בין אם הם שוכרים לטווח ארוך ובין אם הם רוכשי הדירות צריכים.

רוני ניצולת ומפונת קיבוץ חולית מספרת.

"אני חברת קיבוץ חולית מזה 22 שנים. אחרי התופת הנוראית שחווינו ב- 7 באוקטובר, פינו את הקיבוץ יום למחרת לקיבוץ עין גדי. המדינה ניסתה לסייע בידינו במציאת דיור קבע עד לבניית הקיבוץ מחדש. הקיבוץ התפצל לשניים. חלק מבני הקיבוץ ביקשו לעבור לקיבוץ רביבים והחלק השני לא. לאחר תקופה מגורים של כ- 3 חודשים במלון עין גדי , באופן מקרי שמעתי על הבניין החדש שמיועד לשכירות שקבוצת יצחקי בנתה. למחרת בשעה 04:30 בבוקר יצאתי מעין גדי אספתי חברה ונסענו לכיוון רחובות. בעודי בדרכים התקשרתי למישאל יצחקי הבעלים של קבוצת יצחקי, כשענה פרצתי בבכי וגללתי בפניו את כל שקרה. "הלכתי לחפש אתונות ומצאתי מלוכה" זה מה שחשבתי לעצמי באותו רגע. מישאל סיפר לי על הבניין שמשווק לשכירות ביעקב תמרי 2 ברחובות וקישר אותי ללינור המשווקת. בכלל אחרי התופת הרגשתי שאלוהים שלח אליי את המלאכים הטובים שלו שיסובבו סביבי. העברתי את המושכות לחבר קיבוץ אחר יובל רביבו שיתנהל מול המדינה, וגורמים ממשלתיים, שגם הם עזרו לנו לדבר עם תקומה.

התקבלנו בזרועות פתוחות ואנשי קבוצת יצחקי סייעו בידינו וליוו אותנו עד להשלמת ההליך המשפטי והסדרתו מול עמידר ומנהלת תקומה. אנו מברכים את העיר רחובות, את תקומה, עמידר, קבוצת יצחקי ואת כל מי שסייע בידינו למצוא פינה שקטה שתסייע בידינו לחזור לחיים נורמליים. מאותו רגע שמצאתי את הבניין, קראתי למישאל שליח השם שלי והמלאך הגואל. חברת יצחקי היא חברה שזכינו בה כל ה- 14 בתי אב.

היום אנחנו מתגוררים בבניין המושלם, בדירות המושלמות.

קבוצת יצחקי הפכו להיות המשפחה של חברי קיבוץ חולית שברחובות. כל יום אני בהודיה על שפגשתי אותם. תודה רבה לכולכם שאתם קיימים - המלאכים הטובים של אלוהים שלי!

עכשיו אני יכולה להתחיל ללכת לטפל בעצמי אחרי הטבח הנוראי. סוף סוף אני מצליחה לישון בלילה ללא שום טרדות. עם ישראל חי וגם אנחנו"

כאמור, בבנין 70 יח"ד, מפוני קיבוץ חולית שכרו בבניין 14 יח"ד ונכון להיום נותרו להשכרה בבניין לטווח ארוך דירת בודדות אחרונות.

לפרטים על המבנה ועל ההשכרה ניתן לקבל באתר שיווק הדירות בבניין שברחוב תמרי 2 בשכונת חצרות המושבה ברחובות.קיש אזולאי
קרדיט תמונה: קיש אזולאי

יהודה לב
קרדיט תמונה: יהודה לב

געדון כובני
קרדיט תמונה: געדון כובני
אלעד טושר
קרדיט תמונה: אלעד טושר


צילום: רוני לוי
התפרסמו 4 תגובות לכתבה.
 • איזה שבר ענק, יישר כח לכם חברי חולית, תהנו לכם בעירנו, בדיוק ניבחר ראש עיר חדש צעיר ונימרץ, שבוע טוב ובשורות טובות.
  הגב 16.03.24 19:09
 • ככה מצופפים את תושבי ישראל למה שנקרא בשם מכובס 'ערי 15 דקות' ובפועל יהיו גטאות כמו בסין. תושבי הדרום והצפון חיים באשלייה שיוכלו לחזור לבתיהם. מתי תבינו שהאויב של כולנו זה לא החמאס אלא הגלובליסטים שמפעילים את שני הצדדים כמו מריונטות והם בינתיים מתכננים לנו עתיד שחור .
  הגב 16.03.24 19:22
 • הלוואי והיו בארץ ערי 15 דקות. בספק שנראה פה עיר מתוכננת בצורה כל כך טובה בשנים הקרובות. ולא רואה איך יהיה אפשר להפוך את רחובות לכזו. אבל כן אפשר לשפר את התחב"צ בתור התחלה.
  16.03.24 22:25
 • ברוכים הבאים מפוני חולית. לבנו עמכם . חזקו ואמצו . היה לי חבר בשם דני שפונה מחולית של חבל ימית בזמנו. . לקבוצת יצחקי : צדקה נעשית בסתר. זו בטוח אפילו לא צדקה.
  הגב 17.03.24 18:55
 • אורח

מוזיאון העיר תל־אביב-יפו יפתח לקהל הרחב בסוף שבוע של אירועי אמנות חיה, 28-30 במרץ 2024

מערכת האתר | | תגובות: 1
אייל תגר


מוזיאון העיר תל־אביב-יפו יפתח לקהל הרחב בסופ"ש של אירועי אמנות חיה ברחבי המוזיאון וכיכר ביאליק, החל מה-28 במרץ ועד ה-30 במרץ 2024. המוזיאון, הממוקם בבית העיר ההיסטורי, יציע שלל פעולות אומנותיות נדירות ומשעשעות, כולל תהלוכת אופנה אזרחית, תחנת הצלה אינטראקטיבית, מופע של מקהלת מוקד 106 ועוד.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, ציין כי המוזיאון הוא חלק ממימוש החזון העירוני לחידוש ושדרוג מוסדות התרבות בעיר. המוזיאון יפתח את דלתותיו לקהל הרחב לאחר תקופת הרצה שהתארכה בשל המלחמה, ויספר את סיפורה של תל אביב-יפו ושל האנשים שלקחו חלק בהתהוותה.

הכניסה למוזיאון תהיה חופשית, והאירועים יתקיימו בימים חמישי ושבת החל מהשעה 19:00, וביום שישי החל מהשעה 10:00 עם אירועי חשיפה אל מאחורי הקלעים של המוזיאון (בהרשמה מראש). המוזיאון ממוקם ברחוב ביאליק 27, תל־אביב-יפו.

לפרטים נוספים והרשמה, ניתן לבקר באתר העירוני.

הניהול האמנותי של האירועים בידי דפנה קרון וההפקה בידי קובי אבן-חיים. מוזיאון העיר תל אביב-יפו ע"ש שושנה וזבולון תומר, הוא פרי תרומתם של משפחת תומר ונוצר בשיתוף פעולה עם קרן תל אביב.
צילומים:אייל תגרהתפרסמו 1 תגובות לכתבה.
 • כתבה אחלה
  הגב 15.03.24 14:24
 • אורח

תושב פתח תקווה נעצר בחשד לאיומים על משפחתו ונזק לביתו, נמצא שיכור עם 1159 מק"ג אלכוהול בדם

| | תגובות: 0


במהלך סוף השבוע, שוטרי מחוז מרכז עצרו תושב פתח תקווה בחשד לאיומים על בני משפחתו וגרימת נזק לביתו, וכן נהיגה בשכרות. האירוע החל כאשר התקבל דיווח על תושב העיר שהיה במצב של גילופין, שבר חפצים ואיים על בני משפחתו.

לאחר הגעת השוטרים למקום, החשוד נמלט מהדירה ברכבו. בעקבות מעקב נחוש והקמת מחסומים ברחבי העיר, השוטרים הצליחו לעצור את החשוד לאחר זמן קצר. בדיקת שכרות שביצעו השוטרים חשפה כי כמות האלכוהול בגופו של החשוד עמדה על 1159 מיליגרם לקילוגרם.

לאחר חקירתו, החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, ובעקבות שימוע שנערך לו בתחנה, רישיון הנהיגה שלו נפסל ורכבו הושבת למשך 30 יום.
התפרסמו 0 תגובות לכתבה.
עבור לעמוד הבא
עבור לעמוד הקודם
לקריאת הכתבות יש לדפדף לעמוד הבא, ניתן לדפדף באמצעות לחיצה על החץ בצד שמאל